Дошкільний навчальний заклад №29 "Кобзарик"

м. Івано-Франківськ
(0342) 53-34-61
(097)-160-65-33
kobzaryk29@ gmail.com

Вулиця Гвардійська 4

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Територія обслуговування закладу освіти

ЗШ № 12

Вул. Вячеслава Чорновола (від початку до вул.Сорохтея), Сорохтея (від хлібокомбінату до вул. Коновальця), Євгена Коновальця (парні з №88 до вул. Симоненка Петлюри), Національної Гвардії, Льівівська, Військова, Матейка, Желехівського, Курінного Чорноти, Макаренка, Республіканська, Озеркавича, Крука.

ЗШ №28

Вул. Вячеслава Чорновола ( від Сорохтея до кінця), Сорохтея ( від Чорновола до хлібокомбінату),  Гвардійська, Симона Петлюри, Польова, Довженка (непарні до №7), С. Снігуровича, С. Галечко, Карпатської Січі, Волошина.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

за 2017-2018н.р.

Розділ I. Аналіз роботи закладу за 2017-2018н.р.

1.Загальні відомості про умови функціонування ДНЗ

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Кобзарик» загального типу, розташований за адресою: Гвардійська, 4. Засновником дошкільного навчального закладу є Івано-Франківська міська рада. Заклад збудований за типовим проектом, функціонує з 1991 року і належить до комунальної власності територіальної громади міста.

Групові приміщення складаються з групових кімнат, спалень, санвузлів, роздягалень. До послуг дітей у  дошкільному закладі функціонують: музична та фізкультурна зали,  логопедичний та психологічний кабінет, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи. Обладнання відповідає санітарно-гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.

Територія дошкільного закладу озеленена, розбиті квітники, городи, майданчики упорядковані, їх обладнання відповідає санітарно-гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

Протягом року у ДНЗ функціонувало:

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 12
 ясельні 1
дошкільні 11
3. Режим роботи груп:
10.5 годин 2
12 годин 10
4. Кількість вихованців 376
5. Кількість працівників усього 64
педагогічний персонал 30
обслуговуючий персонал 33

 

У 2017-2018 н.р., педагогічний колектив закладу створював сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців, їх емоційного комфорту, виховання та навчання, пізнавальної, рухової активності, функціональних та адаптивних можливостей дошкільників.

         У  2017-2018 н.р. колектив спрямовував діяльність на вирішення таких завдань:

Розвиток комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом використання театралізованих ігор.

Формування свідомості дитини, здатної брати на себе відповідальність за своє майбутнє та майбутнє оточуючого середовища.

Використання проектної діяльності з фізичного виховання для підвищення особистої компетентності педагогів у формуванні основ здоров’я дітей дошкільного віку.

 

Визначені пріоритетні напрями роботи  були реалізовані.

У ДНЗ впродовж навчального року створювались умови щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, тренінг з надання першої медичної допомоги із залученням волонтер Яцків В.М., викладач хірургічних дисциплін. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, у фізкультурній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

  1. Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів.
            Заклад працює за чинними  програмами: програмою  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція) та «Дитяча хореографія».
         У складі педагогічного колективу: Дорожівська І.В., завідувач ДНЗ,  Астаніна І.М..,вихователь-методист, 24 вихователів, 2 музичних керівники, 1 інструктор з фізичної культури, практичний психолог, хореограф (платні послуги).

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний  заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально-дидактичний аудит.

 

Дані про педагогічний стаж роботи

Кваліфікаційний рівень педагогів

            За минулий навчальний рік проатестовано 4 педагогів. За результатами  атестації педагогічних працівників: Боледзюк Т.М., Лучин І.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».  Берсіній І.О. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «вихователь-методист». Мажейко Н.Є. підтверджено звання «вихователь-методист». За наслідками атестації кількісний та якісний склад педагогічних працівників закладу змінився, педагоги ДНЗ мають такі кваліфікаційні категорії : «спеціаліст вищої категорії» – 3, «спеціаліст  першої категорії» -1, «спеціаліст  другої  категорії» – 8, «спеціаліст» –  10, педагогічне звання «вихователь – методист»  – 6.

У ході реалізації змісту методичної роботи в закладі упродовж року згідно перспективного плану 3 педагогів (вихователі Лозан Л.М.., Лучин І.В., Григоращук А.Б.) пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІППО.

Освітній рівень педагогів:

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів ДНЗ № 29. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

      Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. За попередні три роки звільнення працівників проходило з причини виходу на пенсію та виходу з декретної відпустки основних працівників. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до оцінювання кваліфікаційного рівня вихователя-початківця і до досвідченого педагога.

  1. Оцінка ефективності методичної роботи та якості освітнього процесу

Виконуючи ст. 53 Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний виховний заклад, керуючись власним Статутом педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над подальшою реалізацією завдань Базового компонента дошкільної освіти  над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвиваючого середовища.

Планування роботи здійснюється відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” від 03.07.2009 р. № 1/9-455. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнювався наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою. Вихователі у роботи з дітьми застосовують новітні освітні технології, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів міста. У методичному кабінеті зібрано та каталогізовано періодичні педагогічні видання: “Дошкільне виховання”, “Вихователь-методист дошкільного закладу”, «Практика управління дошкільним закладом”.

Завдання річного плану реалізовувались у щоденній роботі з дітьми та колективом батьків. Методична робота закладу спрямовувалась на формування педагогічної компетентності педагога щодо реалізації завдань  Базового компонента дошкільної освіти , програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»(нова редакція).

У дошкільному закладі створюються належні умови для професійного удосконалення педагогів. З метою підвищення фахової майстерності педагогів, оновлення змісту навчання і виховання дітей, вивчення, узагальнення та впровадження досвіду кращих педагогів міста, науково-методичних досягнень в  освітній процес, педагоги ДНЗ залучаються до участі в усіх формах методичної роботи міста.   Методичним навчанням охоплено 100% педагогічних працівників.

Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами наказом по ДНЗ на початку навчального року. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога, створюючи усі умови для становлення та професійного розвитку. Кожен педагог ДНЗ зорієнтований на удосконалення освітнього процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливості, переорієнтації з процесу навчання на розвиток особистості. Завдяки вмілому управлінню з боку Дорожівської І.В. й наставників: вихователя-методиста Астаніна І.М.., вихователів Єрмаченкової В.А.,Данчук М.І., Берсіної І.О., Ільїної Н.Р., Мажейко Н.Є. молоді педагоги отримують дієву практичну допомогу з усіх питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Адміністрацією дошкільного навчального закладу створено умови для здобуття педагогами фахової освіти. Поєднують роботу з навчанням: Койдик О.В.,  Паневник Н.М., Новак О.М., Боднарук Х.Б., Крук В.М.

Відповідно до річного плану з  педагогічними працівниками проводились цікаві форми роботи та методичні заходи: семінари, педагогічні читання, круглі столи, консультації, диспути, майстер-клас, методичне об’єднання вихователів ДНЗ  (керівник Берсіна І.О.), Школа молодого вихователя (керівник Єрмаченкова В.А.), практичні заняття, консультації з молодими фахівцями тощо.

Методична робота в дошкільному закладі  спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів  та охоплює всіх учасників освітнього процесу процесу: педагогів, дітей, батьків. Вона планується та здійснюється на діагностичній основі. Для забезпечення якості освітнього процесу з педагогами ДНЗ проводяться  інтерактивні форми методичної роботи: колективні – семінари, педагогічні читання, методичне об’єднання вихователів, «круглі столи», практичні перегляди занять, методичні виставки, тренінгові заняття; групові – консультації, ділові ігри, школа молодого педагога, творча група; індивідуальні – наставництво, стажування,  завдяки яким  удосконалюються професійні знання та вміння педагогів.

Пріоритетним напрямком роботи дошкільного навчального закладу є забезпечення комплексного підходу до особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її потреб та задатків. Велике значення надається фізультурно-оздоровчій роботі (фітбол-гімнастика, проект «Здорова спина», «Доріжка здоров’я»), музично-естетичному розвитку (тематичні ранки, звітні концерти, заняття з хореографії), формуванню трудових умінь і навичок (облаштування куточків природи та городів на підвіконні, оформлення клумбочки на майданчику), вихованню інтересу та поваги до книжки (куточки дитячої книжки) про що свідчить злагоджена співпраця всього педагогічного колективу та батьків.

Одним із напрямків методичної роботи в ДНЗ є вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій, авторських програм та ідей видатних педагогів.

Упровадження освітніх технологій у дошкільному навчальному закладі.

Назва технології Педагоги які впроваджують технологію Кваліфікаційна

категорія

Автор – Ільченко В.

Система освіти “Довкілля”.

Цвєткова Анастасія Михайлівна Тарифний розряд

«вихователь-методист»

Упровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського Горєлова Любов Анатолівна,

Гериш Ганна Романівна

Спеціаліст вищої категорії

«вихователь-методист»

 

Спеціаліст

Л. Шульга. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності. Берсіна Інна Олександрівна Спеціаліст вищої категорії

«вихователь-методист»

 

 

Педагогічні проекти “Здорова спина”,

“Доріжка здоров’я”,

 

+

Ільїна Наталія Русланівна, Григоращук Анна Богданівна

 

 

Спеціаліст вищої категорії

«вихователь-методист»

Спеціаліст

Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації Лучин І.В. Спеціаліст ІІ-ї категорії
Використання системи музичного виховання Карла Орфа Онисків Тетяна Казимирівна,

Вітюк Тетяна Василівна

Тарифний розряд, «вихователь-методист»

 

Тарифний розряд

 

Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь в різних методичних заходах міста та області: семінарах, методичних об’єднаннях, загальноміських виставках-конкурсах, змаганнях, діляться досвідом роботи. Онисків Тетяна Казимирівна, музичний керівник, – член міської творчої групи музичних керівників ДНЗ, керівник школи молодого хореографа ДНЗ міста. Когут У.І. вихователь, член міської творчої групи вихователів.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з обласною бібліотекою ім. Івана Франка, є базовим для проведення педагогічної практики для студентів Прикарпатського педагогічного університету та слухачів курсів при ОІППО.

Заходи міського, обласного рівнів, які проведені на базі ДНЗ

 

 

 

 

2017-18 н.р

Заходи (форми роботи)
Квітень 2018 Школа молодого хореографа Дорожівська І.В., завідувач ДНЗ

Онисків Т.К., музкерівник

Жовтень 2017,

жовтень- грудень 2017

(педагогічний коледж при ПНУ),

Квітень 2018

лютий-березень 2018, квітень-травень 2018

(педагогічний коледж при ПНУ

Практика студентів Прикарпатського університету ім.В.Стефаника Дорожівська І.В., завідувач ДНЗ

Астаніна І.М..,вихователь-методист;

вихователі всіх вікових груп

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг ефективності методичної роботи та якості освітнього процесу, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів у 2017-2018 н.р.

 

Педагогічні працівники широко використовують в освітньому процесі ІКТ. Використовується ІКТ в управлінській діяльності (робота в міській освітній мережі; створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;оновлення інформації «Освіта області» для ІФОІППО, робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо), опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернету; оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.), у методичній роботі (оформлення ділової документації; мультимедійні презентації, проведення контрольно – аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо), робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу, оформлення атестаційних матеріалів,  оформлення стендів, інформаційних куточків, накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків).

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за                     2017-2018 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався практичним психологом Вінтоняк І.Д. на належному рівні.  Робота практичного психолога проводилась за  напрямками:

– адаптація дітей до умов ДНЗ;

–  розвиток емоційного інтелекту дітей;

– соціально-психологічна готовність дітей до навчання у  школі.

Основна увага приділялась вирішенню проблем адаптації дітей.

Упродовж року в кожній групі проводилась розвивальна робота для розвитку емоційної сфери, пізнавальної сфери, комунікативних навичок, розвитку дрібної моторики руки. Велика увага приділялась збереженню психічного здоров’я дітей. Практичний психолог Вінтоняк І.Д. проводила роботу по психодіагностиці і корекції психічного розвитку дошкільнят, фронтальні та групові заняття з дітьми, консультативну роботу з батьками, вихователями, індивідуальні та групові форми роботи з педагогами дошкільного закладу. Брала активну участь у складанні проекту «Клуб позитивних вражень та емоції».

Практичним психологом надавались поради та консультації для педагогів та батьків щодо   підготовки дітей до  школи. Нею узагальнені результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей до навчання в школі Дані обстеження – 39% (39 дітей) високого рівня, 28% (28 дітей) –  вище середнього, середнього та нижче середнього рівнів 33% (33 дитини), свідчать про достатній рівень підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, що є результатом систематичної та послідовної роботи практичного психолога та педагогів закладу.

 

Результати моніторингового дослідження психологічної готовності дітей до навчання в школі (станом на травень)

 

Навчаль-ний

 рік

Кіль-кість дітей Рівень готовності дітей старшого дошкільного віку щодо  навчання в школі
Високий Вище середнього Середній Нижче середнього Низький Не готова
2017-2018 100 39

(39%)

28

(28%)

23

(23%)

10

(10%)

__ __

 

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив тісно співпрацює з педагогами школи №12. Відповідно до Угоди  про співпрацю між колективами ДНЗ №29 «Кобзарик» та ЗОШ № 12 розроблено заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу.

Аналіз   адаптації випускників старших груп,  вказує на те, що діти добре  адаптувались до умов шкільного життя. Вони активні, комунікабельні, легко соціалізуються в шкільному колективі..

Розвивально-корекційну роботу з дітьми з вадами мовлення здійснювала вчитель-логопед  К.А. Оленич,  яка тісно співпрацювала з батьками дітей та педагогами старших груп. Логопедом проводилась планомірна робота щодо виявлення та корекції мовних недоліків дошкільнят, проте потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення дітей (більшість  понять залишаються пасивними в словнику малюків,  недостатній рівень звукової  культури).   Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування,  надавалися рекомендації  та  поради. Вчитель-логопед проводила загальні консультації для батьків на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

 

Постійно проводилась просвітницька робота серед вихователів ДНЗ. Разом з вихователем-методистом, Астаніною І.М., провела семінар-практикум «Мистецтво говорити з дітьми» з метою уточнення прийомів роботи з дітьми щодо стимуляції розвитку всіх сторін мовлення дошкільнят та  активізації знань педагогів про норми мовленнєвого етикету, які необхідно прищеплювати своїм вихованцям.

На кінець навчального року к-ть дітей логопатів старшого дошкільного віку зменшилась завдяки корекційній роботі Оленич К.А. з 70 до 22.

 

Група

2017-18 рік (діти-логопати)
 

Старші гр.

 

поч.

року

обстежено виявлено
97 70 (72%)
кін.

року

92 22(24%)

 

 

Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення освітнього процесу. Своїми цікавими надбаннями та формами роботи вихователі ділились з колегами.

Впродовж навчального року особлива увага приділялась екологічному вихованню дошкільнят. Проводилися тематичні заняття з формування первинного екологічного досвіду дошкільників,  вводились в практику роботи з дітьми нові д/ігри: «Посортуй сміття» « Бережи природу», «Правила поведінки на природі» виготовлено леп бук «Бережливе ставлення до навколишнього середовища» дітьми старшого дошкільного віку агітаційні плакати« Природа в небезпеці», у кожній віковій групі виготовлено контейнери для сортування сміття тощо та нові дидактичні ігри з економіки. Розроблено тематику занять з екологічного виховання , проведено семінар-практикум на тему «Правильне ставлення дошкільників до проблеми побутових відходів». Створені сприятливі, комфортні умови дозволили кожній дитині знайти власний шлях до “екології” че­рез ігрову, рухову, пізнавальну, предметно-практичну діяльність, забезпечили формування потреби в піз­нанні світу, сприяють особистісному розвитку.

Реалізація завдань з ОБЖД протягом навчального року показало, що планування роботи з безпеки життєдіяльності є постійним, систематичним і передбачає організацію роботи з дітьми як на заняттях, так і в повсякденному житті. Робота велась в трьох напрямах: з працівниками закладу, з дітьми та з батьками. Проведено консультації «Безпека життєдіяльності  в дошкільному навчальному закладі: нормативно-правові вимоги»,   відкриті заняття на тему «Про безпеку знаємо, про здоров’я дбаємо», в жовтні 2017 та в квітні 2018 року  – Тижні безпеки дитини.

Для формування у дітей умінь і навичок безпечної поведінки вихователі практикували різноманітні завдання на тематику ОБЖД. Все це активізувало інтерес, увагу дітей, сприяло розвитку інших пізнавальних здібностей, уяви. Розроблено рекомендації для батьків щодо виховання у дітей навичок безпечної поведінки.

 

Аналіз планів роботи усіх вікових груп свідчить, що у минулому

навчальному році в основному забезпечувалась система у плануванні освітнього процесу  роботи з дітьми.

Вихователями проводилась моніторинг рівня знань дітей по всім віковим групам.

Моніторинг рівня знань дітей дошкільних груп у 2017-2018 навчальному році проводилося за лініями розвитку за програмою «Українське дошкілля».   Аналіз  показав, що найкраще реалізовувались завдання з фізичного розвитку та мовленнєвого розвитку, на достатньому рівні  реалізовувались  завдання соціально-морального та пізнавального розвитку. Хороших результатів досягнуто з креативного розвитку дошкільнят. Дещо нижчі результати з художньо – естетичного розвитку. Результати звітів вихователів відображено в таблиці .

Аналіз моніторингового дослідження  дошкільників за Базовим компонентом  дошкільної (діти раннього молодшого та середнього дошкільного віку.)

 

Освітня лінія

Ясельна група Молодші групи Середні групи
30 117 121
«Особистість дитини»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

43.3%

50%

3.3%

 

48.9%

33.3%

9.3%

 

47.2%

52.25%

0.75%

«Дитина в соціумі»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

36.6%

46.6%

6.6%

 

45.6%

39.1%

9.4%

 

48.5%

52.5%

-%

         «Дитина в природному довкіллі»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

 

35.4%

46.6%

23.3%

 

 

40.78%

33.7%

14.1%

 

 

53.25%

46%

3%

«Дитина у світі культури»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

40%

43.3%

16.6%

 

46.12%

31.4%

16.6%

 

44.75%

63%

3%

«Гра дитини»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

43.3%

48.7%

16.6%

 

51.3%

40.55%

5.4%

 

63%

35.5%

3%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

 

33%

53%

14%

 

 

47.1%

33.8%

8.5%

 

 

55.75%

43.5%

2%

«Мовлення дитини»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

56.6%

36.6%

16.6%

 

45.8%

23%

17.9%

 

47.25%

49.75%

3%

 

Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників свідчить про те, що діти достатньо засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

Результати звітів вихователів відображено в таблиці

Аналіз

 моніторингового дослідження  дошкільників старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти

Освітня лінія

 

 

 

Група № 5

«Калинонька»

 

Група №

«Барвіночок»

 

Група № 9 «Криниченьк»

 

Всього

 К-ть дітей 33 34 36 1
«Особистість дитини»

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

 

82%

12%

4%

2%

 

 

67%

28%

5%

 

 

78.9%

13.3%

52%.322%

«Дитина в соціумі»

– високий рівень

– достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

84.8%

 

15.2%

0%

 

83%

13%

2%

2%

 

47%

42%

11%

 

71.6%

17.3%

9.3%

2%

«Дитина в природному довкіллі»

– високий рівень

– достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

 

87.8%

 

12.2%

0

 

 

 

81%

15%

2%

2%

 

 

 

58%

31%

11%

 

 

 

75.6%

15.3%

25.2%

2%

«Дитина у світі культури»

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

 

84%

12%

3%

1%

 

 

47%

44%

9%

 

 

72.9%

18.6%

8%

1%

«Гра дитини»

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

80%

12%

7%

1%

 

58%

31%

11%

 

 

57%

40%

3%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі »

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

 

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

 

 

 

84%

15%

4%

1%

 

 

 

 

47%

42%

11%

 

59%

36%

5%

«Мовлення дитини»

– високий рівень

– достатній   рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

99%

 

9.1%

0%

 

 

75%

16%

8%

1%

 

 

55%

36%

9%

 

46%

47%

7%

 

 

 

 

 

Моніторинг стану готовності вихованців закладу старшого дошкільного віку  свідчить, що діти-випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Вони мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти у дитячому колективі. Високої результативності у освітньому процесі та підготовці дітей до школи досягли вихователі: Ільїна Н.Р., Горєлова Л.А., Боледзюк Т.М., Боднарук Х.Б., Крук В.М., Данчук М.Б.

У дошкільному закладі забезпечується належний рівень музичного виховання дошкільнят. Музичні керівники Онисків Т.К. і Вітюк Т.В. добре володіють інструментом та методикою музичного виховання, планують та забезпечують реалізацію завдань програми «Українське дошкілля»  з музичної діяльності. Вивчення роботи з музичного виховання дозволяє констатувати уміння дітей ціннісно ставитись до мистецтва, а також високий рівень проведення музичних свят та розваг.

Музичний керівник ДНЗ Онисків Т.К. є членом міської  творчої групи музичних керівників ДНЗ та керівником Школи молодого хореографа м.Івано-Франківська.

 

Старші групи Високий рівень (%) Середній рівень (%) Низький рівень (%)
№ 7

«Криниченька»

63.8 30.5 5.7
6

«Барвіночок»

72.7 27.3
№ 5

«Калинонька»

66.7 33.3
 

 

ДНЗ № 29 тісно співпрацював з ОУНБ ім. І.Франка:  було проведено виставку дитячих  книжечок-саморобок за авторськими казками у залі літератури з мистецтва ОУНБ ім. І.Франка..

Для покращення фізичного розвитку дітей та їх психічного благополуччя було спрямовано роботу всіх служб ДНЗ. Робота проводилась за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційованого підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм корекційної роботи та фізичного удосконалення вихованців закладу.

Колектив дошкільного закладу велику увагу приділяв оздоровленню та загартуванню дітей. Ефективно використовувались педагогами та інструктором з фізичного виховання Григоращук А.Б. здоров’язбережувальні технології (фітбол-гімнастика, проект «Здорова спина», «Доріжка здоров’я»), різноманітні вправи для профілактика плоскостопості та порушення постави з використанням нестандартне обладнання.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.  Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в  ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 2.09.2016 р. №1/9-456.(подив.)

Аналізуючи виконання нормативів з фізичної культури дітьми старших груп, слід відмітити достатні показники у всіх групах.  

 

Старші групи Високий рівень (%) Середній рівень (%) Низький рівень (%)
№ 5

«Калинонька»

46.2 42.9 10.9
№ 6

«Барвіночок»

44.2 41 14.8

«Криниченька»

70 25 5
       

    

Слід відзначити, що наш дошкільний заклад зайняв друге місце на І-ому етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан з фізичного виховання.

Медичне обслуговування та раціональне харчування  вихованців дошкільного закладу здійснювалось старшою медсестрою Костюк О.Я. та старшою медсестрою з дієтичного харчування Громадюк Г.В. Санітарно-освітня робота проводилась з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Завідувачем ДНЗ № 29 розроблений план, циклограми та картки контролю за організацією харчування в ДНЗ. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

В ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася оздоровчо-профілактич-на робота з корекційно-педагогічними заходами.

У медичному кабінеті та в куточках для батьків кожної вікової групи розміщено наочно-агітаційні матеріали з питань профілактики різних видів захворювань та надання першої медичної допомоги.

У дошкільному закладі здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей (щомісячно аналізується захворюваність дітей по групах, показники висвітлюються на “Екрані здоров’я”)

Аналіз стану здоров’я дітей         

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоровя

 

 

Група по фізкультурі

І

 

ІІ ІІІ ІУ осн. підг. спец.
Кількість

дітей (2017-2018)

78 255 18 1 346 10 1
% 22% 72% 5% 1% 97% 2% 1%

       Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури спортивних свят та розваг, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет, тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Захворюваність дітей аналізувалася за такими показниками

 

 

Показники   2016-2017н.р 2017-2018 н.р.
Кількість днів, пропущених           1 дитиною по хворобі за рік 29.9 28
Кількість випадків захворювання на ГРЗ за рік 757 542

    Показники здоров’я по всім віковим групам

 

Вікова група Індекс здоров’я(2016-2017) Якісний показник

(2016-2017)

Індекс здоров’я(2017-201) Якісний показник

(2017-2018)

Гр .№1 «Сопілочка» 54 % середній 72.3 % високий
Гр. № 2 «Веселка» 87,3% високий 75.6% високий
Гр. №.3 «Бджілка» 47,3% низький 57% середній
Гр. № 4 «Вишенька» 56% середній 72.8% високий
Гр. № 5 «Калинонька» 72% високий 75.6% високий
Гр. № 6 «Барвіночок» 65% середній 76.9% високий
Гр. №7 «Криниченька» 70,4% високий 77% високий
Гр. № 8 «Соловейко» 70% високий 71% високий
Гр. №9 «Віночок» 66,2% середній 62,5% середній
Гр. № 10 «Сонечко» 76,6% високий 64.3% середній
Гр. № 11 «Пізнайко» 57% середній 60.6% середній
Гр. № 12 «Катруся» 49% низький 59% середній

 

У 2017-2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу в порівнянні з 2016 – 2017 навчальним роком зменшилось з 17.5 до 15.3

Високий рівень  відвідування  дітей серед груп старшого дошкільного віку був в гр. № 5 «Калинонька» вихователі Боднарнук Х.Б., Боледзюк Т.М.- 17.6), гр.. №6 «Барвіночок» (Горєлова Л.А, Ільїна Н.Р. середньомісячна) відвідуваність – 18.4), гр. №7 «Криниченька» (вихователі Данчук М.І.,Крук В.М..-18.4), №2 «Веселка»(Гериш Г.Р., Когут У.І.-17.9), гр..№9 «Віночок» (Койдик О.В., Мажейко Н.Є.-18.1), гр. №1 «Сопілочка»(Сокирка А.Я., Єрмаченкова В.А-18.1),

Середній рівень гр. №4 «Вишенька»(Паливода О.М., Зюлковська Л.В.-16.8), гр. №10 «Сонечко»(Цвєткова А.М., Ґава М.Г.-16.2).

Низький рівень відвідування був у групі № 12 «Катруся» (Берсіна І.О., Романів Н.П.-15 ), гр. .№3 «Бджілка»(Щербак М.Б.Є. Климович А.Я.-14.9). гр., , гр. №11 «Пізнайко»( вихователі Лозан Л.М.,Лучин І.В. – 12.1), гр. №8 «Соловейко»(Новак О.М., Паневник Н.М.-11) Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Питання захворюваності, відвідування  дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, засіданнях Ради закладу, де аналізувалися показники захворювання  та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення.

Педагоги формували в дітей розуміння цінності власного життя та здоров’я, виховували свідому позицію щодо безпеки життєдіяльності.

Проводились оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, споживання часнику, цибулі, лимонів), заходи з попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на практичних заняттях  з ЦЗ, на консультаціях для вихователів, батьківських зборах. В жовтні  2017 року та в квітні 2018 року було проведено «Тиждень безпеки дитини» в ДНЗ, під час якого відпрацьовувались практичні навички евакуації дітей та працівників (реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру).

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці та створенням безпечних умов праці, навчання та виховання. Слід відміти, що наш заклад зайняв перше місце у  громадському огляд-конкурс стану умов охорони праці.

Зменшилась кількість випадків травматизму в 2017-18 нр. (2 випадки травми під час освітнього процесу (медсестра Горішня І.І.,кухар Дидик О.П. .).

Велика увага приділялась роботі щодо здійснення соціально-правового захисту дітей. Громадський інспектор Вінтоняк І.Д. вела облік дітей пільгових категорій (87 дітей). Вона надавала консультативну допомогу батькам та особам, що їх замінюють, щодо правильності оформлення необхідних документів. Діти пільгових категорій отримали до свята Святого Миколая від Департамент освіти і науки  Івано-Франківської міської ради солодощі.

 

 

 

Навчальніий рік

 

Сироти та позбавлені батьківського   піклування Наапівсироти

 

З    малозабезпечених  сімей Діти з сімей, які постраждали  від  наслідків на ЧАЕС З   кризових сімей  

Діти, батьки яких є учасниками АТО

 

З  багатодітних

сімей

Діти-інваліди
2017-2018
2
28
36
43
2

Значна увага  приділялась  психологом Вінтоняк І.Д. у роботі щодо психологічного супроводу дітей пільгових  категорій. Особливого значення надавалося роботі з дітьми-інвалідами, багатодітними сім’ями. Діти пільгових категорій безкоштовно відвідували самооплатні групи з навчання хореографії, переглядали лялькові вистави, концерти за участю працівників  філармонії.

Головним пріоритетом в практиці роботи нашого дошкільного закладу є співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками ДНЗ,  активне залучення сім’ї до освітнього процесу.

Упродовж 2017-2018y.р. в роботі з батьками застосовувались різноманітні традиційні та новітні форми роботи. Батьківські збори, консультації проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ДНЗ.   Це дає можливість надавати консультативну допомогу батькам з різних питань та відкрито спілкуватися. А також у кожній віковій групі створено закриту групу у соціальній мережі для онлайн спілкування педагогів з батьками, що дає змогу активізувати батьків до співпраці.

          Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення  стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Матеріальна база у ДНЗ у значній мірі утримувалась за рахунок благодійної, батьківської та спонсорської допомоги. Так за навчальний рік поліпшилася та зміцніла матеріально-технічна база закладу, а саме:  здійснено заміну вікон в гр. № 2, 3, 4, 7,10, 8 ,12 та дверей музичний та спортивний зал, коридор і харчоблок, а також у групи № 4, 1, 8 . Зроблено капітальний ремонт туалетних приміщень гр. № 6 «Барвіночок», №3 «Бджілка». Встановлено електричні водонагрівачі у групи № 9, 4. Замінено пісочницю у гр №4 «Вишенька». Зрізано 6 аварійних дерев на території закладу. На сьогоднішній день заклад забезпечений господарськими товарами та миючими засобами

Для естетичного оформлення закладу придбані новий стенд біля входу у спортивний зал. Педагогічний та технічний персонал закладу пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок. Санітарна побілка приміщення і лакування підлоги здійснено у всіх вікових групах.  Слід відмітити, що  БО  Благолійний фонд «Кобзарик- родина»  став переможцем Конкурсу у номінації «Проекти громадських та благодійних організацій при  дошкільних та позашкільних навчальних закладах», проект «Дитячий клуб позитивних емоцій вражень», сума фінансування 30 000 грн. Ремонтні роботи  розпочнуться з 1 червня 2018 року по реалізації проекту.

 

        Недостатнє  фінансування ДНЗ не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.
        На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: ремонт санвузлів  у групах, ремонт даху, заміна системи теплопостачання. Потребує покращеного стану спортивний майданчик на території закладу.

Робота в дошкільному навчальному закладі ведеться чітко і цілеспрямовано, колектив має хороший творчий потенціал.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримувались. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2017/2018 навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

Формування позитивних емоцій вражень у дітей1 дошкільного віку.

Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у процесі морально-етичного виховання дітей дошкільного віку.

Впровадження екологічного проекту «В світі дерев».

 

 

 

 

 

Записатись на співбесіду

×