Дошкільний навчальний заклад №29 "Кобзарик"

м. Івано-Франківськ
(0342) 53-34-61
(097)-160-65-33
kobzaryk29@ gmail.com

Вулиця Гвардійська 4

Сторінка медичних сестер

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 березня 2021 р. № 305
Київ

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

 

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

_____________________________________________________________________________

 

НАКАЗ

 

 06.09.2021                                                                                                № 85

Про забезпечення повноцінного якісного

харчування  дітей  у дошкільному

навчальному  закладі 

 

Відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів (наказ МОЗ України від 24.03.2016р. №234),»Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»,Листа МОН України від 05.09.2019р.№ 1/9-552 «Щодо порядку запровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти»,Постанови Кабінету Міністрів України  від 24.03.2021р. №305  та з метою забезпечення повноцінного раціонального харчування, запобігання харчових отруєнь та виконання санітарно-гігієнічних правил і норм

     НАКАЗУЮ:

1.Організувати повноцінне, безпечне і якісне харчування дітей  у закладі, застосовуючи такі грошові норми харчування на одну дитину в день:

– у групах  раннього віку – 24 грн.;

– у групах молодшого, середнього, старшого віку  –  29 грн.;

 1. Призначити відповідальною особою за організацію харчування та виконання натуральних та грошових норм харчування сестру медичну з дієтичного харчування  КОСТЮК ОЛЬГУ ЯРОСЛАВІВНУ.            (Постійно)                                                                                                                                                           
 2. Призначити відповідальними за здійснення вхідного контролю якості продуктів харчування сестру медичну з дієтичного харчування КОСТЮК ОЛЬГУ ЯРОСЛАВІВНУ, шеф-кухаря НАСАДИК ОКСАНУ ДМИТРІВНУ (за її відсутності – кухаря ДИДИК ОЛЬГУ ПЕТРІВНУ), комірника НАЗАРОВУ НАТАЛЮ ПЕТРІВНУ                                                                           (Постійно)
 3. Призначити відповідальною особою щодо зняття проб готової продукції та за здійснення контролю закладки основних продуктів   сестру медичну з дієтичного харчування  КОСТЮК ОЛЬГУ ЯРОСЛАВІВНУ           ( Постійно)
 4. Довести до відома обов’язки відповідальних осіб щодо харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
 5. Затвердити триразовий режим харчування та графік видачі страв з харчоблоку на групи ( додаток 1 ).
 6. 7. Затвердити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у складі:

голова комісії – ДОРОЖІВСЬКА І.В.., завідувач дошкільного закладу;

члени комісії:

 • КОСТЮК О.Я. сестра  медична з дієтичного харчування;
 • НАЗАРОВА Н.П., комірник;
 • НАСАДИК О.Д., шеф-кухар;
 1. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:

8.1. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ( 1 раз у квартал )

8.2. Приймати продукти лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів  (1 раз у квартал)

8.3. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту, повертати його постачальнику  та складати відповідні акти .

8.4. При виявлені матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів, надалі приймання продуктів здійснювати за участю представника постачальника, а також голови профспілкового комітету дошкільного навчального закладу РОМАНІВ Н.П., результати оформлювати актом приймання (у разі виникнення)

 1. Сестрі медичній з дієтичного харчування КОСТЮК ОЛЬЗІ ЯРОСЛАВІВНІ:

9.1. На кожний наступний день складати меню-розклад відповідно до наявності продуктів харчування з урахуванням перспективного двотижневого меню, картотеки страв  (щодня)

9.2. Під час складання меню-розкладу дотримуватись розподілу їжі за калорійністю протягом дня, орієнтовного об’єму готових страв та окремих

продуктів для дітей різних вікових груп  (щодня)

9.3. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на групи в об’ємі не більше однієї порції, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, за температури, за якої вживатиметься страва. Результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції  (постійно)

9.4. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарями (щодня).

9.5. Бути присутньою під час відбирання проб кухарем  (щодня).

9.6. Контролювати виконання норм харчування у ДНЗ. Аналізувати виконання затвердженого набору продуктів щомісячно кожні десять днів, протягом року з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю, за необхідності проводити корегування харчування із зазначенням в Журналі обліку виконання норм харчування (щомісяця)

9.7. Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються (постійно)

9.8. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів. Результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у Зошиті обліку відходів ( щодня)

9.9. Контролювати санітарний стан харчоблоку та груп дошкільного навчального закладу (щотижня)

9.10. Контролювати своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками.

9.11. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров’я працівників харчоблоку  (щодня)

9.12. Посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

9.13. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку вдома (щомісяця)

9.14. Організувати харчування працівників дошкільного навчального закладу відповідно до поданих заяв.

9.15. Сприяти громадському контролю за станом харчування в усіх вікових групах та обов’язково відображати відгуки у «Журналі ради по харчуванню дітей у ДНЗ №29» (щомісяця).

9.16. Своєчасно інформувати завідувача ДНЗ, відділ харчування департаменту освіти та науки про кожний випадок постачання неякісних продуктів харчування письмово (у разі потреби)

 1. Комірнику ДНЗ  НАЗАРОВІЙ  НАТАЛІ  ПЕТРІВНІ:

10.1.Нести повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, а також відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержанням вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання.

10.2. При замовленні продуктів харчування дотримуватись розподілу продуктового набору за основними групами та видами продуктів відповідно до вимог чинного законодавства та перспективного двотижневого меню              (постійно)

10.3. Подавати уточнені заявки на продукти харчування до постачальників, в Журналі замовлень продуктів обов’язково зазначати їх виконання (щоденно).

10.4. Не замовляти, не приймати продукти, заборонені Інструкцією для вживання в дошкільному навчальному закладі (постійно)

10.5. Контролювати умови доставки продуктів харчування та продовольчої сировини до ДНЗ (Постійно)

10.6. Забезпечувати двотижневий запас продуктів тривалого терміну зберігання  (Постійно)

10.7. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.                    

10.8. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу (Щоденно)

10.9. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій (Постійно)

 1. Шеф – кухарю  НАСАДИК ОКСАНІ  ДМИТРІВНІ:

11.1.Нести відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку.

11.2. Проводити контрольну зачистку свіжих овочів у присутності медичної сестри, результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у Зошиті обліку відходів (Постійно).

11.3. Складати акт із залученням голови профспілкового комітету ДНЗ    БЕРСІНОЇ І.О., якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує стандартні відходи, та зазначати фактичну кількість відходів у Зошиті обліку відходів (У разі потреби)

11.4. Зберігати до вечора відходи м’яса, риби, яєць тощо (Постійно)

11.5. Відбирати проби з казана в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на групи в присутності медичної сестри, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби  (Постійно)

11.6. Видавати готові страви тільки після зняття проби медичною сестрою та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на групи, тільки в посуд із відповідним маркуванням  (Щоденно).

11.7. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей      (Постійно)

11.8. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного одягу  (Постійно)

11.9. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій  (Щодня)

11.10. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку                                                                             (Постійно)

11.11. Отримувати хліб та молоко, перевіряючи їх кількість та якість                 (Щодня)

 1. Кухарям ДЯКІВ М.М., ДИДИК О.П., КЕНЕЗ М.В.:

12.1. Відповідати за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за санітарний стан харчоблоку. (Постійно)

12.2. Суворо дотримуватися під час приготування страв поточності виробничого процесу ( технології виготовлення ). Постійно.

12.3. Видавати дітям готові страви не раніше ніж за півгодини після зняття проби призначеною відповідальною особою за зняття проби у суворо визначений час з інтервалами не більше 3-4 год.

12.4.Суворо дотримувати правил особистої гігієни. Санітарний одяг (халати, фартухи, хустки, ковпаки) замінювати при забрудненні. Постійно.

12.5. Розписуватися всім працівникам харчоблоку особисто у Журналі здоров’я працівників харчоблоку про відсутність дисфункції кишечнику та гострих распіраторних інфекцій. Постійно.

 1. Підсобним робітникам КОЦЕМІРІ Г.В., ТКАЧУК О.М.:

13.1. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил  ( Постійно)

13.2. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.

13.3. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час попередньої обробки продовольчої сировини, овочів  (Постійно)

13.4. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку  ( Постійно)

13.5. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров’я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій  ( Щодня)

 1. 14. Помічникам вихователів:

14.1. Отримувати їжу на групу лише у промаркованих закритих кришками відрах і каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками  (Постійно)

14.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі. (Щодня)

14.3. Здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об’ємі згідно з Інструкцією  ( Постійно).

 1. 15. Вихователям:

15.1 Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі  (Постійно)

15.2. Вчити дітей правильно користуватись виделкою, ножем, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно  ( Постійно)

15.3. Закріпити за кожною дитиною постійне місце за столом, розмір стола та стільця підбирати відповідно до зросту дитини   (Постійно)

15.4. Дотримуватись режиму харчування дітей  (Щодня)

15.5. Вчити дітей, починаючи з чотирирічного віку, чергувати в групі під час приймання їжі з використанням санітарного одягу  ( Постійно)

15.6. Не садити дітей за столи до закінчення сервіруваня   (Щодня)

15.7. Розглянути на батьківських зборах питання раціонального харчування, розмістити в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.   

15.8. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь, заборонити приносити батькам у дошкільний навчальний заклад кремові вироби (торти, тістечка) морозиво, напої, зокрема газовані, тощо  ( Постійно)

 1. 16. Заступнику завідувача з господарства РУДНИЦЬКІЙ ОКСАНІ ВОЛОДИМИРІВНІ:

16.1. Нести відповідальність за матеріально-технічне забезпечення харчоблоку обладнанням, відповідно промаркованими щодо об’єму і призначення: технічним електрообладнанням, посудом різної величини і призначення, кухоним інвентарем, обладнанням для прибирання приміщень, столами для обробки харчових продуктів, мийними засобами та засобами для дезінфекції, столами та стільцями, що відповідають зросту дітей тощо.

 1. 17. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

 

 Завідувач  ДНЗ                                                               І. В. Дорожівська   

 

 

 

 

Медичне обслуговування в ДНЗ №29 “Кобзарик”
здійснює медична сестра старша:
Костюк Ольга ЯрославівнаХАССР

Основні напрямки роботи: –

Проведення медичних оглядів дітей під час зарахування в ДНЗ та медичний контроль під час адаптаціїї;

– Здійснення щоденних оглядів дітей;

– Проведення антропометричних вимірювань;

– Профілактичні заходи;

– Контроль за наявність та достовірністю медичних довідок;

– Аналіз виконання фізкультурно-оздоровчих та протиепідемічних заходів;

– Здійснення контролю за організацією харчування;

– Організація та контроль за проведенням літнього оздоровлення в ДНЗ;

– Контроль за проведенням оздоровчо-профілактичних заходів (загартовування).

 

 

Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до:

· Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 34);

· Положення про дошкільний навчальний заклад (п. 30 – 32, 40);

· Постанова кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826 “Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах”,

· Спільний наказ МОН та МОЗ України від 30.08.2005  № 432/496 “Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”,

. Наказ МОЗ України від 24.03.2016 №234 “Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів”,

. Спільний наказ МОН та МОЗ України від 17.04.2016 №298/227 “Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчвльних закладах” (із змінами) 

В закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням, яке    здійснюється медичним персоналом.

У своїй роботі сестра медична керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки.

 


Реалізація проекту « Якісне медичне обслуговування в садку — запорука здоров’я дитини»


Медичне обслуговування дітей в ДНЗ


Пам’ятка для батьків, дитина яких уперше піде до дитячого садка


Упровадження розпорядку дня та санітарно-гігієнічного режиму вдома


Що таке коронавірус та як від нього вберегтися


Презентація “Коронавірус: профілактика інфікування і поширення”


ПАМ’ЯТКА ГРОМАДЯНАМ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ЗАРАЖЕННЯ КОРОНАВІРУСОМ


Пам’ятка для батьків

http://dnz29.cx.ua/wp-content/uploads/2018/10/87344416_2570868196518611_6401496715647561272_n.mp4http://dnz29.cx.ua/wp-content/uploads/2018/10/88089311_237078707329758_5281868725270609920_n.mp4

Дитячі інфекції: питання та відповіді


Організація харчування дітей в ДНЗ


Режим харчування дитини вдома


ОСОБИСТА ГІГІЄНА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ


Дитячий травматизм і його профілактикаІнфекційні захворювання


Заходи профілактики ротавірусної інфекції в дошкільному закладі

Записатись на співбесіду

×