Дошкільний навчальний заклад №29 "Кобзарик"

м. Івано-Франківськ
(0342) 53-34-61
(097)-160-65-33
                     
kobzaryk29@gmail.com

Вулиця Гвардійська 4

Територія обслуговування закладу освіти

ЗШ № 12

Вул. Вячеслава Чорновола (від початку до вул.Сорохтея), Сорохтея (від хлібокомбінату до вул. Коновальця), Євгена Коновальця (парні з №88 до вул. Симоненка Петлюри), Національної Гвардії, Льівівська, Військова, Матейка, Желехівського, Курінного Чорноти, Макаренка, Республіканська, Озеркавича, Крука.

ЗШ №28

Вул. Вячеслава Чорновола ( від Сорохтея до кінця), Сорохтея ( від Чорновола до хлібокомбінату),  Гвардійська, Симона Петлюри, Польова, Довженка (непарні до №7), С. Снігуровича, С. Галечко, Карпатської Січі, Волошина.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

за 2017-2018н.р.

Розділ I. Аналіз роботи закладу за 2017-2018н.р.

1.Загальні відомості про умови функціонування ДНЗ

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 «Кобзарик» загального типу, розташований за адресою: Гвардійська, 4. Засновником дошкільного навчального закладу є Івано-Франківська міська рада. Заклад збудований за типовим проектом, функціонує з 1991 року і належить до комунальної власності територіальної громади міста.

Групові приміщення складаються з групових кімнат, спалень, санвузлів, роздягалень. До послуг дітей у  дошкільному закладі функціонують: музична та фізкультурна зали,  логопедичний та психологічний кабінет, прогулянкові майданчики для кожної вікової групи. Обладнання відповідає санітарно-гігієнічним нормам вікових груп і антропометричним даним дітей.

Територія дошкільного закладу озеленена, розбиті квітники, городи, майданчики упорядковані, їх обладнання відповідає санітарно-гігієнічним нормам та правилам безпеки життєдіяльності дітей.

Протягом року у ДНЗ функціонувало:

Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 12
 ясельні 1
дошкільні 11
3. Режим роботи груп:
10.5 годин 2
12 годин 10
4. Кількість вихованців 376
5. Кількість працівників усього 64
педагогічний персонал 30
обслуговуючий персонал 33

 

У 2017-2018 н.р., педагогічний колектив закладу створював сприятливі умови для оптимального фізичного та психічного розвитку вихованців, їх емоційного комфорту, виховання та навчання, пізнавальної, рухової активності, функціональних та адаптивних можливостей дошкільників.

         У  2017-2018 н.р. колектив спрямовував діяльність на вирішення таких завдань:

Розвиток комунікативної компетенції дітей дошкільного віку шляхом використання театралізованих ігор.

Формування свідомості дитини, здатної брати на себе відповідальність за своє майбутнє та майбутнє оточуючого середовища.

Використання проектної діяльності з фізичного виховання для підвищення особистої компетентності педагогів у формуванні основ здоров’я дітей дошкільного віку.

 

Визначені пріоритетні напрями роботи  були реалізовані.

У ДНЗ впродовж навчального року створювались умови щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Відповідно до Закону України “Про охорону праці”, було проведено повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, тренінг з надання першої медичної допомоги із залученням волонтер Яцків В.М., викладач хірургічних дисциплін. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, у фізкультурній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

 1. Кадрове забезпечення та робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів.
            Заклад працює за чинними  програмами: програмою  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція) та «Дитяча хореографія».
         У складі педагогічного колективу: Дорожівська І.В., завідувач ДНЗ,  Астаніна І.М..,вихователь-методист, 24 вихователів, 2 музичних керівники, 1 інструктор з фізичної культури, практичний психолог, хореограф (платні послуги).

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний  заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально-дидактичний аудит.

 

Дані про педагогічний стаж роботи

Кваліфікаційний рівень педагогів

            За минулий навчальний рік проатестовано 4 педагогів. За результатами  атестації педагогічних працівників: Боледзюк Т.М., Лучин І.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».  Берсіній І.О. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «вихователь-методист». Мажейко Н.Є. підтверджено звання «вихователь-методист». За наслідками атестації кількісний та якісний склад педагогічних працівників закладу змінився, педагоги ДНЗ мають такі кваліфікаційні категорії : «спеціаліст вищої категорії» – 3, «спеціаліст  першої категорії» -1, «спеціаліст  другої  категорії» – 8, «спеціаліст» –  10, педагогічне звання «вихователь – методист»  – 6.

У ході реалізації змісту методичної роботи в закладі упродовж року згідно перспективного плану 3 педагогів (вихователі Лозан Л.М.., Лучин І.В., Григоращук А.Б.) пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІППО.

Освітній рівень педагогів:

Результати соціально-дидактичного аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів ДНЗ № 29. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

      Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. За попередні три роки звільнення працівників проходило з причини виходу на пенсію та виходу з декретної відпустки основних працівників. Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до оцінювання кваліфікаційного рівня вихователя-початківця і до досвідченого педагога.

 1. Оцінка ефективності методичної роботи та якості освітнього процесу

Виконуючи ст. 53 Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний виховний заклад, керуючись власним Статутом педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працював над подальшою реалізацією завдань Базового компонента дошкільної освіти  над втіленням в практику оптимальних форм і методів роботи по розвитку особистості дитини, її нахилів та здібностей, забезпеченням належного розвиваючого середовища.

Планування роботи здійснюється відповідно до Інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України “Планування роботи в дошкільних навчальних закладах” від 03.07.2009 р. № 1/9-455. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково-методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнювався наочно-дидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, літературою. Вихователі у роботи з дітьми застосовують новітні освітні технології, авторські методики, розробки занять, свят та розваг, матеріали з досвіду роботи кращих педагогів міста. У методичному кабінеті зібрано та каталогізовано періодичні педагогічні видання: “Дошкільне виховання”, “Вихователь-методист дошкільного закладу”, «Практика управління дошкільним закладом”.

Завдання річного плану реалізовувались у щоденній роботі з дітьми та колективом батьків. Методична робота закладу спрямовувалась на формування педагогічної компетентності педагога щодо реалізації завдань  Базового компонента дошкільної освіти , програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»(нова редакція).

У дошкільному закладі створюються належні умови для професійного удосконалення педагогів. З метою підвищення фахової майстерності педагогів, оновлення змісту навчання і виховання дітей, вивчення, узагальнення та впровадження досвіду кращих педагогів міста, науково-методичних досягнень в  освітній процес, педагоги ДНЗ залучаються до участі в усіх формах методичної роботи міста.   Методичним навчанням охоплено 100% педагогічних працівників.

Педагогічні кадри закріплюються за віковими групами наказом по ДНЗ на початку навчального року. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога, створюючи усі умови для становлення та професійного розвитку. Кожен педагог ДНЗ зорієнтований на удосконалення освітнього процесу, реалізації принципів демократизму, відкритості та колегіальності, доброзичливості, переорієнтації з процесу навчання на розвиток особистості. Завдяки вмілому управлінню з боку Дорожівської І.В. й наставників: вихователя-методиста Астаніна І.М.., вихователів Єрмаченкової В.А.,Данчук М.І., Берсіної І.О., Ільїної Н.Р., Мажейко Н.Є. молоді педагоги отримують дієву практичну допомогу з усіх питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Адміністрацією дошкільного навчального закладу створено умови для здобуття педагогами фахової освіти. Поєднують роботу з навчанням: Койдик О.В.,  Паневник Н.М., Новак О.М., Боднарук Х.Б., Крук В.М.

Відповідно до річного плану з  педагогічними працівниками проводились цікаві форми роботи та методичні заходи: семінари, педагогічні читання, круглі столи, консультації, диспути, майстер-клас, методичне об’єднання вихователів ДНЗ  (керівник Берсіна І.О.), Школа молодого вихователя (керівник Єрмаченкова В.А.), практичні заняття, консультації з молодими фахівцями тощо.

Методична робота в дошкільному закладі  спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів  та охоплює всіх учасників освітнього процесу процесу: педагогів, дітей, батьків. Вона планується та здійснюється на діагностичній основі. Для забезпечення якості освітнього процесу з педагогами ДНЗ проводяться  інтерактивні форми методичної роботи: колективні – семінари, педагогічні читання, методичне об’єднання вихователів, «круглі столи», практичні перегляди занять, методичні виставки, тренінгові заняття; групові – консультації, ділові ігри, школа молодого педагога, творча група; індивідуальні – наставництво, стажування,  завдяки яким  удосконалюються професійні знання та вміння педагогів.

Пріоритетним напрямком роботи дошкільного навчального закладу є забезпечення комплексного підходу до особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її потреб та задатків. Велике значення надається фізультурно-оздоровчій роботі (фітбол-гімнастика, проект «Здорова спина», «Доріжка здоров’я»), музично-естетичному розвитку (тематичні ранки, звітні концерти, заняття з хореографії), формуванню трудових умінь і навичок (облаштування куточків природи та городів на підвіконні, оформлення клумбочки на майданчику), вихованню інтересу та поваги до книжки (куточки дитячої книжки) про що свідчить злагоджена співпраця всього педагогічного колективу та батьків.

Одним із напрямків методичної роботи в ДНЗ є вивчення та впровадження новітніх педагогічних технологій, авторських програм та ідей видатних педагогів.

Упровадження освітніх технологій у дошкільному навчальному закладі.

Назва технології Педагоги які впроваджують технологію Кваліфікаційна

категорія

Автор – Ільченко В.

Система освіти “Довкілля”.

Цвєткова Анастасія Михайлівна Тарифний розряд

«вихователь-методист»

Упровадження педагогічних ідей В.Сухомлинського Горєлова Любов Анатолівна,

Гериш Ганна Романівна

Спеціаліст вищої категорії

«вихователь-методист»

 

Спеціаліст

Л. Шульга. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності. Берсіна Інна Олександрівна Спеціаліст вищої категорії

«вихователь-методист»

 

 

Педагогічні проекти “Здорова спина”,

“Доріжка здоров’я”,

 

+

Ільїна Наталія Русланівна, Григоращук Анна Богданівна

 

 

Спеціаліст вищої категорії

«вихователь-методист»

Спеціаліст

Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації Лучин І.В. Спеціаліст ІІ-ї категорії
Використання системи музичного виховання Карла Орфа Онисків Тетяна Казимирівна,

Вітюк Тетяна Василівна

Тарифний розряд, «вихователь-методист»

 

Тарифний розряд

 

Педагоги дошкільного закладу беруть активну участь в різних методичних заходах міста та області: семінарах, методичних об’єднаннях, загальноміських виставках-конкурсах, змаганнях, діляться досвідом роботи. Онисків Тетяна Казимирівна, музичний керівник, – член міської творчої групи музичних керівників ДНЗ, керівник школи молодого хореографа ДНЗ міста. Когут У.І. вихователь, член міської творчої групи вихователів.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з обласною бібліотекою ім. Івана Франка, є базовим для проведення педагогічної практики для студентів Прикарпатського педагогічного університету та слухачів курсів при ОІППО.

Заходи міського, обласного рівнів, які проведені на базі ДНЗ

 

 

 

 

2017-18 н.р

Заходи (форми роботи)
Квітень 2018 Школа молодого хореографа Дорожівська І.В., завідувач ДНЗ

Онисків Т.К., музкерівник

Жовтень 2017,

жовтень- грудень 2017

(педагогічний коледж при ПНУ),

Квітень 2018

лютий-березень 2018, квітень-травень 2018

(педагогічний коледж при ПНУ

Практика студентів Прикарпатського університету ім.В.Стефаника Дорожівська І.В., завідувач ДНЗ

Астаніна І.М..,вихователь-методист;

вихователі всіх вікових груп

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний моніторинг ефективності методичної роботи та якості освітнього процесу, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

Аналіз діагностування професійної майстерності педагогів у 2017-2018 н.р.

 

Педагогічні працівники широко використовують в освітньому процесі ІКТ. Використовується ІКТ в управлінській діяльності (робота в міській освітній мережі; створення бази даних працівників ДНЗ, дітей та батьків;оновлення інформації «Освіта області» для ІФОІППО, робота з документацією (звіти, інформація в різні органи, накази, довідки тощо), опрацювання нормативно-правової документації шляхом використання Інтернету; оформлення внутрішнього контролю за службами в електронному вигляді.), у методичній роботі (оформлення ділової документації; мультимедійні презентації, проведення контрольно – аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань дітей з різних розділів програми тощо), робота в мережі Інтернет з питання самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу, оформлення атестаційних матеріалів,  оформлення стендів, інформаційних куточків, накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків).

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ за                     2017-2018 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Психологічний супровід освітнього процесу здійснювався практичним психологом Вінтоняк І.Д. на належному рівні.  Робота практичного психолога проводилась за  напрямками:

– адаптація дітей до умов ДНЗ;

–  розвиток емоційного інтелекту дітей;

– соціально-психологічна готовність дітей до навчання у  школі.

Основна увага приділялась вирішенню проблем адаптації дітей.

Упродовж року в кожній групі проводилась розвивальна робота для розвитку емоційної сфери, пізнавальної сфери, комунікативних навичок, розвитку дрібної моторики руки. Велика увага приділялась збереженню психічного здоров’я дітей. Практичний психолог Вінтоняк І.Д. проводила роботу по психодіагностиці і корекції психічного розвитку дошкільнят, фронтальні та групові заняття з дітьми, консультативну роботу з батьками, вихователями, індивідуальні та групові форми роботи з педагогами дошкільного закладу. Брала активну участь у складанні проекту «Клуб позитивних вражень та емоції».

Практичним психологом надавались поради та консультації для педагогів та батьків щодо   підготовки дітей до  школи. Нею узагальнені результати вивчення психолого-педагогічної готовності дітей до навчання в школі Дані обстеження – 39% (39 дітей) високого рівня, 28% (28 дітей) –  вище середнього, середнього та нижче середнього рівнів 33% (33 дитини), свідчать про достатній рівень підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, що є результатом систематичної та послідовної роботи практичного психолога та педагогів закладу.

 

Результати моніторингового дослідження психологічної готовності дітей до навчання в школі (станом на травень)

 

Навчаль-ний

 рік

Кіль-кість дітей Рівень готовності дітей старшого дошкільного віку щодо  навчання в школі
Високий Вище середнього Середній Нижче середнього Низький Не готова
2017-2018 100 39

(39%)

28

(28%)

23

(23%)

10

(10%)

__ __

 

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив тісно співпрацює з педагогами школи №12. Відповідно до Угоди  про співпрацю між колективами ДНЗ №29 «Кобзарик» та ЗОШ № 12 розроблено заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу.

Аналіз   адаптації випускників старших груп,  вказує на те, що діти добре  адаптувались до умов шкільного життя. Вони активні, комунікабельні, легко соціалізуються в шкільному колективі..

Розвивально-корекційну роботу з дітьми з вадами мовлення здійснювала вчитель-логопед  К.А. Оленич,  яка тісно співпрацювала з батьками дітей та педагогами старших груп. Логопедом проводилась планомірна робота щодо виявлення та корекції мовних недоліків дошкільнят, проте потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення дітей (більшість  понять залишаються пасивними в словнику малюків,  недостатній рівень звукової  культури).   Протягом року проводилися зустрічі з батьками, індивідуальне консультування,  надавалися рекомендації  та  поради. Вчитель-логопед проводила загальні консультації для батьків на батьківських зборах, підгрупові та індивідуальні за запитом батьків.

 

Постійно проводилась просвітницька робота серед вихователів ДНЗ. Разом з вихователем-методистом, Астаніною І.М., провела семінар-практикум «Мистецтво говорити з дітьми» з метою уточнення прийомів роботи з дітьми щодо стимуляції розвитку всіх сторін мовлення дошкільнят та  активізації знань педагогів про норми мовленнєвого етикету, які необхідно прищеплювати своїм вихованцям.

На кінець навчального року к-ть дітей логопатів старшого дошкільного віку зменшилась завдяки корекційній роботі Оленич К.А. з 70 до 22.

 

Група

2017-18 рік (діти-логопати)
 

Старші гр.

 

поч.

року

обстежено виявлено
97 70 (72%)
кін.

року

92 22(24%)

 

 

Аналізуючи роботу кожної вікової групи слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення освітнього процесу. Своїми цікавими надбаннями та формами роботи вихователі ділились з колегами.

Впродовж навчального року особлива увага приділялась екологічному вихованню дошкільнят. Проводилися тематичні заняття з формування первинного екологічного досвіду дошкільників,  вводились в практику роботи з дітьми нові д/ігри: «Посортуй сміття» « Бережи природу», «Правила поведінки на природі» виготовлено леп бук «Бережливе ставлення до навколишнього середовища» дітьми старшого дошкільного віку агітаційні плакати« Природа в небезпеці», у кожній віковій групі виготовлено контейнери для сортування сміття тощо та нові дидактичні ігри з економіки. Розроблено тематику занять з екологічного виховання , проведено семінар-практикум на тему «Правильне ставлення дошкільників до проблеми побутових відходів». Створені сприятливі, комфортні умови дозволили кожній дитині знайти власний шлях до “екології” че­рез ігрову, рухову, пізнавальну, предметно-практичну діяльність, забезпечили формування потреби в піз­нанні світу, сприяють особистісному розвитку.

Реалізація завдань з ОБЖД протягом навчального року показало, що планування роботи з безпеки життєдіяльності є постійним, систематичним і передбачає організацію роботи з дітьми як на заняттях, так і в повсякденному житті. Робота велась в трьох напрямах: з працівниками закладу, з дітьми та з батьками. Проведено консультації «Безпека життєдіяльності  в дошкільному навчальному закладі: нормативно-правові вимоги»,   відкриті заняття на тему «Про безпеку знаємо, про здоров’я дбаємо», в жовтні 2017 та в квітні 2018 року  – Тижні безпеки дитини.

Для формування у дітей умінь і навичок безпечної поведінки вихователі практикували різноманітні завдання на тематику ОБЖД. Все це активізувало інтерес, увагу дітей, сприяло розвитку інших пізнавальних здібностей, уяви. Розроблено рекомендації для батьків щодо виховання у дітей навичок безпечної поведінки.

 

Аналіз планів роботи усіх вікових груп свідчить, що у минулому

навчальному році в основному забезпечувалась система у плануванні освітнього процесу  роботи з дітьми.

Вихователями проводилась моніторинг рівня знань дітей по всім віковим групам.

Моніторинг рівня знань дітей дошкільних груп у 2017-2018 навчальному році проводилося за лініями розвитку за програмою «Українське дошкілля».   Аналіз  показав, що найкраще реалізовувались завдання з фізичного розвитку та мовленнєвого розвитку, на достатньому рівні  реалізовувались  завдання соціально-морального та пізнавального розвитку. Хороших результатів досягнуто з креативного розвитку дошкільнят. Дещо нижчі результати з художньо – естетичного розвитку. Результати звітів вихователів відображено в таблиці .

Аналіз моніторингового дослідження  дошкільників за Базовим компонентом  дошкільної (діти раннього молодшого та середнього дошкільного віку.)

 

Освітня лінія

Ясельна група Молодші групи Середні групи
30 117 121
«Особистість дитини»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

43.3%

50%

3.3%

 

48.9%

33.3%

9.3%

 

47.2%

52.25%

0.75%

«Дитина в соціумі»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

36.6%

46.6%

6.6%

 

45.6%

39.1%

9.4%

 

48.5%

52.5%

-%

         «Дитина в природному довкіллі»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

 

35.4%

46.6%

23.3%

 

 

40.78%

33.7%

14.1%

 

 

53.25%

46%

3%

«Дитина у світі культури»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

40%

43.3%

16.6%

 

46.12%

31.4%

16.6%

 

44.75%

63%

3%

«Гра дитини»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

43.3%

48.7%

16.6%

 

51.3%

40.55%

5.4%

 

63%

35.5%

3%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

 

33%

53%

14%

 

 

47.1%

33.8%

8.5%

 

 

55.75%

43.5%

2%

«Мовлення дитини»

–     високий рівень

середній рівень

низький рівень

 

56.6%

36.6%

16.6%

 

45.8%

23%

17.9%

 

47.25%

49.75%

3%

 

Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників свідчить про те, що діти достатньо засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

Результати звітів вихователів відображено в таблиці

Аналіз

 моніторингового дослідження  дошкільників старшого дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти

Освітня лінія

 

 

 

Група № 5

«Калинонька»

 

Група №

«Барвіночок»

 

Група № 9 «Криниченьк»

 

Всього

 К-ть дітей 33 34 36 1
«Особистість дитини»

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

 

82%

12%

4%

2%

 

 

67%

28%

5%

 

 

78.9%

13.3%

52%.322%

«Дитина в соціумі»

– високий рівень

– достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

84.8%

 

15.2%

0%

 

83%

13%

2%

2%

 

47%

42%

11%

 

71.6%

17.3%

9.3%

2%

«Дитина в природному довкіллі»

– високий рівень

– достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

 

87.8%

 

12.2%

0

 

 

 

81%

15%

2%

2%

 

 

 

58%

31%

11%

 

 

 

75.6%

15.3%

25.2%

2%

«Дитина у світі культури»

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

 

84%

12%

3%

1%

 

 

47%

44%

9%

 

 

72.9%

18.6%

8%

1%

«Гра дитини»

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

80%

12%

7%

1%

 

58%

31%

11%

 

 

57%

40%

3%

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі »

– високий рівень

-достатній рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

 

 

87.8%

 

12.2%

0%

 

 

 

 

84%

15%

4%

1%

 

 

 

 

47%

42%

11%

 

59%

36%

5%

«Мовлення дитини»

– високий рівень

– достатній   рівень

– середній рівень

– низький рівень

 

 

99%

 

9.1%

0%

 

 

75%

16%

8%

1%

 

 

55%

36%

9%

 

46%

47%

7%

 

 

 

 

 

Моніторинг стану готовності вихованців закладу старшого дошкільного віку  свідчить, що діти-випускники володіють загально-навчальними вміннями та навичками, вміють узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Вони мають достатній рівень соціального розвитку, дотримуються етичних форм спілкування з однолітками та дорослими, володіють формами висловлювання, вмінням вести діалог, спільно діяти у дитячому колективі. Високої результативності у освітньому процесі та підготовці дітей до школи досягли вихователі: Ільїна Н.Р., Горєлова Л.А., Боледзюк Т.М., Боднарук Х.Б., Крук В.М., Данчук М.Б.

У дошкільному закладі забезпечується належний рівень музичного виховання дошкільнят. Музичні керівники Онисків Т.К. і Вітюк Т.В. добре володіють інструментом та методикою музичного виховання, планують та забезпечують реалізацію завдань програми «Українське дошкілля»  з музичної діяльності. Вивчення роботи з музичного виховання дозволяє констатувати уміння дітей ціннісно ставитись до мистецтва, а також високий рівень проведення музичних свят та розваг.

Музичний керівник ДНЗ Онисків Т.К. є членом міської  творчої групи музичних керівників ДНЗ та керівником Школи молодого хореографа м.Івано-Франківська.

 

Старші групи Високий рівень (%) Середній рівень (%) Низький рівень (%)
№ 7

«Криниченька»

63.8 30.5 5.7
6

«Барвіночок»

72.7 27.3
№ 5

«Калинонька»

66.7 33.3
 

 

ДНЗ № 29 тісно співпрацював з ОУНБ ім. І.Франка:  було проведено виставку дитячих  книжечок-саморобок за авторськими казками у залі літератури з мистецтва ОУНБ ім. І.Франка..

Для покращення фізичного розвитку дітей та їх психічного благополуччя було спрямовано роботу всіх служб ДНЗ. Робота проводилась за принципами безперервності процесу, індивідуального і диференційованого підходу до дітей, широкого використання різноманітних засобів і форм корекційної роботи та фізичного удосконалення вихованців закладу.

Колектив дошкільного закладу велику увагу приділяв оздоровленню та загартуванню дітей. Ефективно використовувались педагогами та інструктором з фізичного виховання Григоращук А.Б. здоров’язбережувальні технології (фітбол-гімнастика, проект «Здорова спина», «Доріжка здоров’я»), різноманітні вправи для профілактика плоскостопості та порушення постави з використанням нестандартне обладнання.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.  Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в  ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 2.09.2016 р. №1/9-456.(подив.)

Аналізуючи виконання нормативів з фізичної культури дітьми старших груп, слід відмітити достатні показники у всіх групах.  

 

Старші групи Високий рівень (%) Середній рівень (%) Низький рівень (%)
№ 5

«Калинонька»

46.2 42.9 10.9
№ 6

«Барвіночок»

44.2 41 14.8

«Криниченька»

70 25 5
       

    

Слід відзначити, що наш дошкільний заклад зайняв друге місце на І-ому етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан з фізичного виховання.

Медичне обслуговування та раціональне харчування  вихованців дошкільного закладу здійснювалось старшою медсестрою Костюк О.Я. та старшою медсестрою з дієтичного харчування Громадюк Г.В. Санітарно-освітня робота проводилась з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

 На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Завідувачем ДНЗ № 29 розроблений план, циклограми та картки контролю за організацією харчування в ДНЗ. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

В ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог.

Медико-профілактична робота здійснюється відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометрія, перевірка постави, огляд на педикульоз.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася оздоровчо-профілактич-на робота з корекційно-педагогічними заходами.

У медичному кабінеті та в куточках для батьків кожної вікової групи розміщено наочно-агітаційні матеріали з питань профілактики різних видів захворювань та надання першої медичної допомоги.

У дошкільному закладі здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей (щомісячно аналізується захворюваність дітей по групах, показники висвітлюються на “Екрані здоров’я”)

Аналіз стану здоров’я дітей         

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоровя

 

 

Група по фізкультурі

І

 

ІІ ІІІ ІУ осн. підг. спец.
Кількість

дітей (2017-2018)

78 255 18 1 346 10 1
% 22% 72% 5% 1% 97% 2% 1%

       Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури спортивних свят та розваг, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет, тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Захворюваність дітей аналізувалася за такими показниками

 

 

Показники   2016-2017н.р 2017-2018 н.р.
Кількість днів, пропущених           1 дитиною по хворобі за рік 29.9 28
Кількість випадків захворювання на ГРЗ за рік 757 542

    Показники здоров’я по всім віковим групам

 

Вікова група Індекс здоров’я(2016-2017) Якісний показник

(2016-2017)

Індекс здоров’я(2017-201) Якісний показник

(2017-2018)

Гр .№1 «Сопілочка» 54 % середній 72.3 % високий
Гр. № 2 «Веселка» 87,3% високий 75.6% високий
Гр. №.3 «Бджілка» 47,3% низький 57% середній
Гр. № 4 «Вишенька» 56% середній 72.8% високий
Гр. № 5 «Калинонька» 72% високий 75.6% високий
Гр. № 6 «Барвіночок» 65% середній 76.9% високий
Гр. №7 «Криниченька» 70,4% високий 77% високий
Гр. № 8 «Соловейко» 70% високий 71% високий
Гр. №9 «Віночок» 66,2% середній 62,5% середній
Гр. № 10 «Сонечко» 76,6% високий 64.3% середній
Гр. № 11 «Пізнайко» 57% середній 60.6% середній
Гр. № 12 «Катруся» 49% низький 59% середній

 

У 2017-2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу в порівнянні з 2016 – 2017 навчальним роком зменшилось з 17.5 до 15.3

Високий рівень  відвідування  дітей серед груп старшого дошкільного віку був в гр. № 5 «Калинонька» вихователі Боднарнук Х.Б., Боледзюк Т.М.- 17.6), гр.. №6 «Барвіночок» (Горєлова Л.А, Ільїна Н.Р. середньомісячна) відвідуваність – 18.4), гр. №7 «Криниченька» (вихователі Данчук М.І.,Крук В.М..-18.4), №2 «Веселка»(Гериш Г.Р., Когут У.І.-17.9), гр..№9 «Віночок» (Койдик О.В., Мажейко Н.Є.-18.1), гр. №1 «Сопілочка»(Сокирка А.Я., Єрмаченкова В.А-18.1),

Середній рівень гр. №4 «Вишенька»(Паливода О.М., Зюлковська Л.В.-16.8), гр. №10 «Сонечко»(Цвєткова А.М., Ґава М.Г.-16.2).

Низький рівень відвідування був у групі № 12 «Катруся» (Берсіна І.О., Романів Н.П.-15 ), гр. .№3 «Бджілка»(Щербак М.Б.Є. Климович А.Я.-14.9). гр., , гр. №11 «Пізнайко»( вихователі Лозан Л.М.,Лучин І.В. – 12.1), гр. №8 «Соловейко»(Новак О.М., Паневник Н.М.-11) Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

Питання захворюваності, відвідування  дітей систематично розглядалися на виробничих нарадах, засіданнях Ради закладу, де аналізувалися показники захворювання  та відвідування, розроблялися заходи щодо їх покращення.

Педагоги формували в дітей розуміння цінності власного життя та здоров’я, виховували свідому позицію щодо безпеки життєдіяльності.

Проводились оздоровчі заходи (загартування повітрям і водою, споживання часнику, цибулі, лимонів), заходи з попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на практичних заняттях  з ЦЗ, на консультаціях для вихователів, батьківських зборах. В жовтні  2017 року та в квітні 2018 року було проведено «Тиждень безпеки дитини» в ДНЗ, під час якого відпрацьовувались практичні навички евакуації дітей та працівників (реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру).

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці та створенням безпечних умов праці, навчання та виховання. Слід відміти, що наш заклад зайняв перше місце у  громадському огляд-конкурс стану умов охорони праці.

Зменшилась кількість випадків травматизму в 2017-18 нр. (2 випадки травми під час освітнього процесу (медсестра Горішня І.І.,кухар Дидик О.П. .).

Велика увага приділялась роботі щодо здійснення соціально-правового захисту дітей. Громадський інспектор Вінтоняк І.Д. вела облік дітей пільгових категорій (87 дітей). Вона надавала консультативну допомогу батькам та особам, що їх замінюють, щодо правильності оформлення необхідних документів. Діти пільгових категорій отримали до свята Святого Миколая від Департамент освіти і науки  Івано-Франківської міської ради солодощі.

 

 

 

Навчальніий рік

 

Сироти та позбавлені батьківського   піклування Наапівсироти

 

З    малозабезпечених  сімей Діти з сімей, які постраждали  від  наслідків на ЧАЕС З   кризових сімей  

Діти, батьки яких є учасниками АТО

 

З  багатодітних

сімей

Діти-інваліди
2017-2018
2
28
36
43
2

Значна увага  приділялась  психологом Вінтоняк І.Д. у роботі щодо психологічного супроводу дітей пільгових  категорій. Особливого значення надавалося роботі з дітьми-інвалідами, багатодітними сім’ями. Діти пільгових категорій безкоштовно відвідували самооплатні групи з навчання хореографії, переглядали лялькові вистави, концерти за участю працівників  філармонії.

Головним пріоритетом в практиці роботи нашого дошкільного закладу є співпраця з родиною: гуманізація стосунків між членами родини та працівниками ДНЗ,  активне залучення сім’ї до освітнього процесу.

Упродовж 2017-2018y.р. в роботі з батьками застосовувались різноманітні традиційні та новітні форми роботи. Батьківські збори, консультації проводились за тематикою та терміном, встановленим річним планом ДНЗ.   Це дає можливість надавати консультативну допомогу батькам з різних питань та відкрито спілкуватися. А також у кожній віковій групі створено закриту групу у соціальній мережі для онлайн спілкування педагогів з батьками, що дає змогу активізувати батьків до співпраці.

          Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення  стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Матеріальна база у ДНЗ у значній мірі утримувалась за рахунок благодійної, батьківської та спонсорської допомоги. Так за навчальний рік поліпшилася та зміцніла матеріально-технічна база закладу, а саме:  здійснено заміну вікон в гр. № 2, 3, 4, 7,10, 8 ,12 та дверей музичний та спортивний зал, коридор і харчоблок, а також у групи № 4, 1, 8 . Зроблено капітальний ремонт туалетних приміщень гр. № 6 «Барвіночок», №3 «Бджілка». Встановлено електричні водонагрівачі у групи № 9, 4. Замінено пісочницю у гр №4 «Вишенька». Зрізано 6 аварійних дерев на території закладу. На сьогоднішній день заклад забезпечений господарськими товарами та миючими засобами

Для естетичного оформлення закладу придбані новий стенд біля входу у спортивний зал. Педагогічний та технічний персонал закладу пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно привезений та замінений пісок. Санітарна побілка приміщення і лакування підлоги здійснено у всіх вікових групах.  Слід відмітити, що  БО  Благолійний фонд «Кобзарик- родина»  став переможцем Конкурсу у номінації «Проекти громадських та благодійних організацій при  дошкільних та позашкільних навчальних закладах», проект «Дитячий клуб позитивних емоцій вражень», сума фінансування 30 000 грн. Ремонтні роботи  розпочнуться з 1 червня 2018 року по реалізації проекту.

 

        Недостатнє  фінансування ДНЗ не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.
        На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: ремонт санвузлів  у групах, ремонт даху, заміна системи теплопостачання. Потребує покращеного стану спортивний майданчик на території закладу.

Робота в дошкільному навчальному закладі ведеться чітко і цілеспрямовано, колектив має хороший творчий потенціал.

Таким чином, аналіз роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі всього навчального року, такі його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримувались. Висока якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування навчальної з іншими видами розвивальної діяльності.

Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2017/2018 навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

Формування позитивних емоцій вражень у дітей1 дошкільного віку.

Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у процесі морально-етичного виховання дітей дошкільного віку.

Впровадження екологічного проекту «В світі дерев».

 

 

 

 

 

АСТАНІНА ІВАННА МИХАЙЛІВНА

Освіта: ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника «Початкова освіта», 2007 р. ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника «Початкова освіта», 2014 р. Кваліфікація: Вчитель початкових класів, вчитель англійської мови та літератури в початкових класах, вихователь дітей дошкільного віку, логопед Педагогічний стаж: 10 років. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії. Посада: вихователь-методист з 2014 року. Методичну службу можна порівняти з айсбергом – 10% айсберга знаходиться над поверхнею води і доступне нашому погляду, а 90% – в глибині океану; 10% роботи методичної служби видно оточуючим, а 90% залишається непомітним для батьків, молодих педагогів та інших співробітників. Лише керівник, члени атестаційної комісії або досвідчені педагоги зможуть достойно оцінити цю роботу. Методична робота – це систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності. Методична робота в ДНЗ – це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку. Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції: 1. забезпечення професійною інформацією; 2. організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ; 3. підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ; 4. діагностика й аналіз навчально-виховного процесу; 5. організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів; 6. допомога педагогам в підготовці до атестації; 7. організація підвищення кваліфікації; 8. допомога щодо підвищення якості освітнього процесу; 9. виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду; 10. участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів; 11. виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду; 12. допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів; 13. методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.

Дорожівська Ірина Володимирівна

Управлінське кредо   “Керувати – значить приводити до успіху…”

.

 

Стаж педагогічної роботи 28 р

Стаж роботи на керівній посаді 19р.
З якого часу у даному дошкільному
навчальному закладі працюєте керівником з 20.03.2000р.
У якому році були на курсах підвищення кваліфікації 2018р.
Нагороди (вказати рік вручення):
– грамоти міського ДОН : 2003р.(колективу), 2004р., 2005р. (колективу), 2006р., 2007р., 2008(колективу), 2011р., 2014р., 2015р.(колективу), 2016р., 2017р., 2017 р. (колективу), 2018р., 2018 (колективу).
– грамоти головного ДОН;
– грамоти міської ради: 2002р., 2007р., 2015р.;
– подяки міської ради : 2002р., 2016р.;
– грамоти ОДА: 2005р.;
– грамоти МОН України;
– значок «Відмінник освіти»;
інші нагороди: подяки міського УОН 2003р., 2006р.,
подячний лист міського УОН 2002р. (колективу),
подяка МОН України комітет з фізичного виховання та
спорту 2005р. (колективу)

Сучасні кардинальні зміни в житті українського суспільства вимагають нового підходу до структури і змісту освіти, її реформування. Держава налаштована перетворити освіту на пріоритетну галузь, покликану примножувати інтелектуальний та науково-технічний потенціал країни. Освіта має відігравати провідну роль у становленні України як європейської держави.
Останнім часом значно зросла свідомість освітян, стала об’єктив¬ною необхідність оновлення принципів гуманізації завдань та цілей дошкільної освіти, оптимізації життя дитини відповідно до демокра¬тичних засад українського суспільства. Все це робить особливо акту¬альною проблему модернізації змісту першої ланки освіти, що є базо¬вою для розвитку особистості майбутнього громадянина Української держави.
Реалізація нових підходів до навчально-виховного процесу у до¬шкільних навчальних закладах та визначення в ньому місця особис¬тості має починатися зі змін в управлінській діяльності. Тому пошук нових моделей управління – відкритих і демократичних – є органічною складовою адміністративної реформи в освіті.
За останні роки законодавчі органи держави прийняли низку нормативно-законодавчих актів з питань діяльності дошкільних навчаль¬них закладів, котрі активізували розвиток системи дошкіль¬ної освіти в Україні.
Діяльність дошкільного навчального закладу враховує основні вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Базового компоненту дошкільної освіти», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Варто наголосити, що важливою умовою ефективності роботи з дошкільниками згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» є створення розвивального життєвого простору.

Педагоги дошкільного навчального закладу постійно працюють над удосконаленням і оновленням освітньо-виховного процесу, створюють умови для формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку, збагачення соціального досвіду малюків, розвитку комунікативних здібностей, морально-етичних якостей, забезпечення психофізичної готовності дитини до навчання в школі.
Педагогічні працівники здійснюють освітній процес, який базується на провідних принципах дошкільної освіти: реалізації підходу до дошкільного дитинства як до самоцінного періоду в житті дитини; орієнтації на особистісну взаємодію дитини та дорослих; балансі всіх видів дитячої діяльності; концентрації на психологічному комфорті малюка. Це сучасна парадигма дошкільної освіти.
Сьогодні багато що з минулого досвіду не відповідає потребам сучасного дошкільного закладу, як і суспільства в цілому. Тому для того, щоб освітня галузь продуктивно розвивалась, потрібні нові ідеї, нові технології навчання і виховання, керівництва закладом. Все це вимагає апробації в інноваційній діяльності, яка повинна або довести доцільність і прогресивність висунутої ідеї, або спростувати її. Проте інноваційна діяльність – не мода, її не можна проводити без належного наукового обґрунтування.
Добре організована інноваційна діяльність завжди має характер наукового пошуку, прогностичне спрямування.
На завершення можна сказати, що інновація – це не щось недосяжне, а досить реальна справа, яка природно супроводжує педагогічну діяльність кожної творчої людини. Творити доступно всім, але вимагати від кожного педагога винахідницьких ідей не слід. А от мобілізувати всі наявні творчі ресурси до інноваційної діяльності необхідно, і це мають робити педагоги-практики. Бо головна надія у розв’язанні цього завдання покладається саме на них.
Будь-яка інноваційна діяльність може бути мистецтвом або технологією. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія – на закономірностях науки. З мистецтва все починається, технологією – закінчується, щоб потім все почалося спочатку.

Правила прийому до закладу 

 1. Запис дітей у КДНЗ проводиться у центрі надання адміністративних послуг за адресою: вул. Незалежності, 9, стіл 11.;
 2. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснює завідувач КДНЗ відповідно до черги загальноміського електронного реєстру;
 3. Прийом дітей до КДНЗ відбувається у період комплектації груп протягом червня-серпня календарних днів) та протягом року(14 днів від подолання прохідного барєру)
 4. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати такі документи:
 • реєстраційну картку;
 • свідоцтво про народження дитини та її копію;
 • документ, що засвідчує реєстрацію чи місце проживання батьків на території Івано-Франківської міської ради;
 • довідку з місця роботи одного з батьків у місті Івано-Франківську за умови , що жоден з батьків чи офіційних опікунів дитини не зареєстровані за місцем проживання в місті Івано-Франківську;
 • медичну довідку про стан здоровя дитини;
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • довідку, що визначає приналежність до пільгової категорії;
 1. За подоланням прохідного барєру батьки слідкують самостійно на сайті dity.if.ua
  ЗАВІДУВАЧ КОНТРОЛЮЄ:

  – роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

  – виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

  – виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

  – якість знань, умінь і навичок дітей;

  – виконання рішень педагогічної ради;

  – збереження обладнання і посібників;

  – ведення документації вихователями, адміністрацією;

  – організацію та здійснення роботи з батьками;

  – фінансово-господарчу діяльність;

  – роботу вихователів.

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

 20.01.2021                                                                                                      №17

Про прозорість та відкритість

діяльності дошкільного

навчального закладу №29 «Кобзарик»

Відповідно на виконання наказу департаменту освіти та науки від 05.03.2018  №205 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти міста Івано-Франківська» та з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти:

НАКАЗУЮ:

1. Всім працівникам дошкільного навчального закладу №29 «Кобзарик»:

1.1. Заборонити збір готівкових коштів працівниками  освітнього закладу.

2.Педагогічному персоналу:

2.1.Провести відповідну роз’яснювальну роботу з головами батьківських комітетів та батьками здобувачів освіти щодо заборони примусового стягнення коштів у вигляді благодійних внесків.

2.2.Рекомендувати батьківським радам, раді освітнього закладу, голові благодійного фонду «Кобзарик-родина» вести чіткий порядок надходження коштів та здійснювати контроль за їх використанням відповідно до законодавства.

3.Покласти персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства щодо збору коштів на педагогічний персонал.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ                                                          І. В. Дорожівська

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

29.01.2021                                                                                               №21

Про затвердження

Положення про академічну доброчесність

учасників освітнього процесу  ДНЗ № 29 “Кобзарик”

На виконання ст.42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, рішення педагогічної ради (протокол № 3 від  25.01.2021р.), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити  Положення про академічну доброчесність у ДНЗ  та ввести в дію з 01.02.2021р.

                                                                                                        (Додаток 1).

 2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності:

 голова комісії –  ДОРОЖІВСЬКА І.В., завідувач;

 члени комісії   – АСТАНІНА І.М.,  вихователь-методист;

                         – ВІНТОНЯК І.Д. , практичний психолог;

                         –  ЦВЄТКОВА А.М., вихователь;

                         – ІЛЬЇНА Н.Р. , вихователь;

                         – БЕРСІНА І.О., вихователь;

                         – КОГУТ.І., вихователь;

                         – ФОМІНА У.М., – представник батьківської громади

3. Довести дане Положення до педагогічних працівників .

                                                                                                      До 05.02.2021р.

4. Опублікувати Положення та даний наказ на сайті закладу.

                                                                                                       До 05.02.2021р.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ                                                              І.В. ДОРОЖІВСЬКА

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

 ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

29.01.2021                                                                                                         №22

«Про запобігання

булінгу (цькування) у ДНЗ»

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VІІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», Закону України «Про освіту», Наказ Міністерства освіти і науки України 28 грудня 2019 року №1646 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за №111/34394 та з метою удосконалення відносин у сфері протидії домашньому насильству та булінгу» та на виконання  рішення педагогічної ради (протокол № 3 від 25.01.2021р.)           

 НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання і протидію домашньому насильству та булінгу.

( Додаток1)

 • Затвердити Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в дошкільному закладі.

( Додаток2)

 • Затвердити Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування)  в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

( Додаток3)

 • Затвердити склад комісії з реагування на випадки булінгу.

( Додаток4)

 • Уповноважити здійснювати контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання насильства та булінгу, вихователя-методиста АСТАНІНУ І.М.
 • Призначити відповідальним за розгляд скарг про відмову у реагуванні на випадки булінгу за відповідними заявами, а також процедуру подання заяв  віповіальну особу за охорону дитинства ГРИГОРАЩУК А.Б., інструктора з фізичного виховання.
 •  Висвітлити на сайті дошкільного навчального закладу правил для батьків,  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу та процедуру подання заяв учасниками освітнього процесу на випадок булінгу закладі.

                                                                                               До 02.02.2021р.

 • Контроль за виконанням  наказу покласти на вихователя-методиста АСТАНІНУ І.М.

    Завідувач ДНЗ                                                                      І.В. ДОРОЖІВСЬКА

 Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

НАКАЗ

  01.02.2021                                                                                             №23

Про затвердження Плану заходів щодо

створення безпечного середовища

та профілактики булінгу (цькуванню)

у дошкільному навчальному закладі

на 2021-2022 роки

         На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», враховуючи рекомендації листа Міністерства освіти і науки України  № 1/9-385 від 20 липня 2020 року «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», наказу Департаменту освіти і науки  Івано-Франківської міської ради від 26.01.2021р. № 34/1 «Про затвердження Плану заходів щодо створення безпечного середовища  та профілактики булінгу (цькуванню) у закладах освіти Івано-Франківської міської ради на 2021-2022 роки»  та з метою створення безпечного освітнього середовища у дошкільному навчальному закладі                                                        

  НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити План заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у дошкільному навчальному закладі на 2021-2022 роки.                                                                                                                                                                                                                  ( Додаток1)
 2. Довести до відома всіх учасників освітнього процесу  план заходів щодо створення безпечного середовища та профілактики булінгу (цькуванню) у  дошкільному закладі на виробничі нараді.  Лютий 2021року
 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

     Завідувач ДНЗ                                                          Дорожівська І.В.

 Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК» ________________________________________________________________________  

Від 25.02.21р.                                                                                                                                      №3

НАКАЗ

Про тимчасове  призупинення

освітнього  процесу у ДНЗ 29 “Кобзарик»

       На виконання статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020р. «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» зі змінами,Є внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2021р.№83, постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021р №104, протокольного доручення позачергового засідання регіональної комісії  з питань техногенно-економічної безпеки і надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області від 23.02. 2021 року(протокол №6) листа департаменту освіти ,  науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 25.01.2021року №226/01-14/02.1 та наказу  департаменту освіти та науки  Івано-Франківської міської ради № 90 від 25.02.2021 року:

                                                          НАКАЗУЮ:

 1. Призупинити освітній процес в ДНЗ№29 «Кобзарик» від 26.02.2021року.
 • Вихователю-методисту АСТАНІНІЙ І.М.,  проінформувати учасників освітнього процесу про зміни в роботі закладу

                      26.02.2021.

 • Педагогічному персоналу провести роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності призупинення освітнього процесу  у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, внаслідок поширення коронавірусної хвороби

                     26.02.2021.

 • Робочій групі у складі: завідувача- ДОРОЖІВСЬКОЇ І.В., вихователя-методиста- АСТАНІНОЇ І.М., заступника завідувача з господарської частини РУДНИЦЬКОЇ О.В., мед.працівників: КОСТЮК О.Я., БАСАРАБ А.В.скласти гнучкий режим робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, позмінну роботу працівників, дистанційну(надомну) роботу із збереженням заробітної плати.
 • Вихователю-методисту, АСТАНІНІЙ І.М., залучити працівників до організаційно-методичної, організаційно-педагогічної діяльності та інших видів роботи у порядку передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку на час призупинення освітнього процесу.
 • Медичним сестрам: КОСТЮК О.Я. та БАСАРАБ А.В., забезпечити належні протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVSD-19) проведення дезінфекції у приміщеннях закладу.
 • Бухгалтеру департаменту освіти та науки ШПАК О.О.забезпечити оплату праці педагогічним працівникам з розрахунку заробітної плати встановленої при тарифікації та непедагогічним працівникам в розмірі середньої заробітної плати.
 • Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

       Завідувач ДНЗ                                               І.В.Дорожівська

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК»

_____________________________________________________________________________

НАКАЗ

 24.02.2021р.                                                                                               №30

Про тимчасове призупинення

функціонування групи №2 «ВЕСЕЛКА» 

На виконання  статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 17 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених  протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19» та наказу МОЗ України від  17.09.2020р. №2122 «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19 )», постанови Головного  державного санітарного лікаря України від 22.09.2020р. №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 )», листа Головного управління держпродспоживслужби в Івано-Франківській області   від 20.05.2020р. №22.2/2078-20, з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби та збереження здоров’я працівників та вихованців закладу

НАКАЗУЮ:

 1. Призупинити  функціонування групи  молодшого дошкільного віку №2«ВЕСЕЛКА»  з 24.02.2021р. -09.03.2021р.
 2. Педагогам  групи  КОГУТ У.І. ГЕРИШ Г.Р.ГУНЧАК Н.
  1. Своєчасно проінформувати батьків про призупинення функціонування групи.
 3. Помічнику вихователя  ШАЙБАН  О .здійснити

заключну дезінфекцію в приміщенні групи  26.11.2020р.

 • Медичній сестрі старшій БАСАРАБ  АНТОНІНІ  ВАЛЕРІЇВНІ
  • Відправити на самоізоляцію КОГУТ У.І. ГЕРИШ Г.Р.ГУНЧАК Н. з24.02.2021р. -09.03.2021р;
 • Ознайомити  повторно  педагогів закладу з Алгоритмом дій у разі захворювання на коронавірусну хворобу(СОVID-19) Додаток 1.   27.02.2021р.
 • Контроль за виконанням наказу покласти на сестру  медичну старшу  БАСАРАБ  АНТОНІНУ ВАЛЕРІЇВНУ.

Завідувач ДНЗ                                                                              І. В. Дорожівська

З наказом ознайомлені:

НАКАЗ

18.09.2020                                                                                          №56

Про відновлення діяльності

дошкільного навчального закладу

Керуючись ст. 17 Закону України «Про дошкільну освіту», Санітарним регламентом  для дошкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, Інструкцією з організації дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 № 298/227,   Постановою Головного державного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19),  п. 5.2.4. , постановою   Головного санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020р.  з  метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

НАКАЗУЮ:

 1. Відновити роботу дошкільного навчального закладу  з 21.09.2020 року .
 2. Вихователю методисту ІЛЬЇНІЙ Н.Р.  :
  1. Повторно ознайомити всіх педагогічних працівників  з регламентом  роботи закладу в умовах адаптивного карантину.

                                                                                    До 22.09.2020р.

 • Розробити та затвердити на період карантину адаптований режим дня для вихованців.

                                                                           До 25.09.2020р.

 • Здійснити перевірку ведення основної документації педагогів.

До 29.09.2020р.

 • Проводити щоденний контроль за перебуванням дітей на свіжому повітрі.

Постійно

 • Підготувати  документацію з керівниками гуртків  РОМАНІВ Н.П., ОНИСКІВ Т.К., ВІТЮК Т.В. для проведення гуртової роботи.

До 25.09.2020р.

 • Підготувати документацію з асистентами вихователів  СОКИРКОЮ А.Я., ТОКАР Н.Д., САВЕНКО Т.Є.  щодо роботи інклюзивних груп.

До 25.09.2020р.

 • Педагогічному  колективу:
  • Створити відеоролик «Знайомтесь, наша група» та поширити серед батьківської громади вайбер-групи

До 21.09.2020р.

 • Створити вайбер-групи з новоприбулими батьками.

           До 28.09.2020р.

 • Скласти план роботи з батьками з урахуванням всіх вимог дистанційного спілкування.

До 28.09.2020р.

 • Провести батьківські збори  онлайн у всіх вікових групах.

До 28.09.2020р.

 • Творчій групі у складі ДОРОЖІВСЬКОЇ І.В., ІЛЬЇНОЇ  Н.Р., ВІНТОНЯК І.Д., КОГУТ У.І. створити відео-ролик «Знайомтесь – «Кобзарик» та поширити на фейсбук сторінці та на сайті закладу.

До 22.09.2020р.

 • Медичним сестрам старшим БАСАРАБ А.В., КОСТЮК О.Я.:
  • Ознайомити технічний персонал закладу з Регламенту роботи закладу в умовах адаптивного карантину.

До 25.09.2020р.

 • Суворо контролювати дотримання Регламенту роботи закладу в умовах адаптивного карантину

Постійно

 • Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ                                                            І.В. ДОРОЖІВСЬКА

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ОСВІТИ № 29 «КОБЗАРИК»

________________________________________________________________

НАКАЗ

 01.09.2020                                                                                                 № 44

Про заборону збору

коштів у дошкільному

навчальному закладі

       Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 01.03.2018 р. №215 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти міста Івано-Франківська»,  наказу Департаменту освіти та науки № 32 від 24.01.2017 р «Про заборону збору коштів у дошкільних навчальних закладах», та з метою підвищення відповідальності працівників закладу

НАКАЗУЮ:

 1. Заборонити працівникам закладу збір готівкових коштів із батьків здобувачів освіти;

2. Педагогічному персоналу:

2.1. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо необхідності проведення фінансових операцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України, при наданні благодійної допомоги закладу.

2.2.  Довести до відома на батьківських зборах головам батьківських комітетів, які є членами БО « БФ «Кобзарик-Родина»  про  прийом благодійних внесків від фізичних та юридичних осіб, які необхідно здійснювати виключно на добровільній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від 04.08.2000р. № 1222 (зі змінами) з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку (лист МОН від 09.04.2012р. № 1/9-272) та  вести чіткий облік находження коштів та здійснювати контроль за іх використанням відповідно до законодавства.

3.Діловоду КУЧМІЙ І.Б:

3.1.  Висвітлювати щомісячно на сайті закладу  звіт про обіг бюджетних коштів та звіт про надходження та використання коштів, отриманих з інших джерел, не заборонених законодавством.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач  ДНЗ                                                                  І. В. Дорожівська

 

                                            

                                                                        

                                                                       

 Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК» __________________________________________________________________________  

НАКАЗ

31.08.2020                                                                                          №39

Про введення в дію регламенту роботи

ДНЗ під час адаптивного карантину

    На виконання постанови   Головного санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020р.  з  метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020-2021 навчальному році,  для здійснення освітнього процесу з  урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення корона вірусної хвороби(COVID-19)

НАКАЗУЮ:

 1. Створити регламент роботи закладу в умовах адаптивного карантину

Додаток 1.

 • Медичним сестрам старшим КОСТЮК  О.Я., БАСАРАБ А.В.:
  • Проводити  температурний  скринінг  усіх  учасників освітнього процесу;                                                                  Постійно
 • Здійснювати щоденний контроль за виконанням протиепідемічних заходів ;

                                                                           Постійно

 • Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом  закладу щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування і виявлення симптомів коронавірусної хвороби(COVID-19);

                                                                           Постійно

 • Розробити алгоритм дій  на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на корона вірусну хворобу(COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти (Додаток 2, Додаток 3);

До 01.09.2020р.

 • Не допускати до роботи персонал, визначений таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

Постійно

 • Провести інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної  інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;

До 04.09.2020р.

 • У разі виявлення співробітників з підвищеною температурною тіла понад 37,2 ͦ С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такого співробітника не допускати до роботи  та рекомендувати звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря.

Постійно

 • Заступнику завідувача з господарської частини РУДНИЦЬКІЙ О.В.:
  • Організувати  централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією .

                                                                           Постійно

 • Провести  навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог.

                                                                                    До 04.09.2020р.

 • Слідкувати за  дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);

                                                                           Постійно

 •  Обладнати медичний кабінет закладу необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту);

До 01.09.2020р.

 • Вихователю-методисту ІЛЬЇНІЙ Н.Р.:
  • Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти – проведення педагогічних рад тощо);

                                                                        На час адаптивного карантину

 • Розмістити інформацію  (плакати/банери) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

                                                                           До 15.09.2020р.

 • У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять  для різних груп.

До 04.09.2020р.

 • На час адаптивного карантину адаптовувати графік занять  до відповідного рівня епідемічної небезпеки.

                                                                               Постійно

 • Працівникам харчоблоку :
  • Використовувати засоби індивідуального захисту із розрахунку захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.

Постійно

 • Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

Постійно

 • Працівники харчоблоку, які видають страви,  повинні використовувати засоби індивідуального захисту: захисні маски або респіратори, захисні окуляри  або захисні щитки, одноразові рукавички.

                                                                           Постійно

 • Педагогічному персоналу:
  • В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачам освіти одягають маску, тимчасово ізолюють в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформують батьків (інших законних представників) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.

Постійно

 • Максимально  забезпечити проведення занять на відкритому повітрі.

Постійно

 • Дотримуватись оптимального часу перебування дітей на відкритому повітрі 3,5-4 години на день з достатньою руховою активністю;

Постійно

 • Обмежити  заняття  та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю.

Постійно

 • Технічному персоналу:
  • Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

Постійно

 • Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).

Постійно

 • Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку .

Постійно

 • При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

Постійно

 • Усім працівникам закладу:
  • Використовувати  засоби  індивідуального захисту (респіратор, захисний щиток або маску, в тому числі виготовлені самостійно) та заходити в приміщення закладу після проведення термометрії безконтактним термометром.

Постійно

 • При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома,  повідомляти керівника та не виходити на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

Постійно

 • Використовувати засоби  індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.

Постійно

 •  Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

Постійно

 • Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим.

Постійно

 • Заборонити пересування  працівників в  інші групові, коридорні приміщення та кабінети.

Постійно

    Завідувач ДНЗ                                                                   І.В.Дорожівська

Додаток1

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

дошкільного навчального закладу № 29 «Кобзарик»

в умовах адаптивного карантину

І. Загальні положення

Цей регламент (визначає протиепідемічні вимоги до закладів дошкільної освіти, виконання яких спрямоване на запобігання ускладнення епідемічної ситуації та гарантування безпечного перебування усіх учасників освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, який функціонує в умовах напруженої епідситуації.

Документ розроблений на підставі чинних законодавчих та нормативних актів:

Наказу МОЗ України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

Наказу МОЗ, МОН України від 17 квітня №2006 року «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» з урахуванням практичного досвіду роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину, постанови   Головного санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020р.

Керівник закладу дошкільної освіти є відповідальним за дотримання вимог цього Регламенту.

         ІІ. Протиепідемічні вимоги до створення безпечних умов перебування дітей та працівників у закладі дошкільної освіти

         1. Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний:

Здійснити оцінку ризиків щодо спроможності закладу освіти забезпечити належне виконання заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Наказом по закладу освіти:

 1. Організувати та забезпечити проведення усіх необхідних протиепідемічних заходів;
 2. Розподілити обов’язки та призначити відповідальних осіб;
 3. Затвердити графіки проведення протиепідемічних заходів
 4. Організувати роботу з персоналом:
  1. Забезпечити дотримання маскового режиму працівниками закладу;

перед початком зміни проводити температурний скринінг усім працівникам закладу дошкільної освіти;

 • Не допускати працівників, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань до виконання обов’язків;
  • Контролювати наявність у працівників змінного взуття, що підлягає обробці та дезінфекції.
 • Організувати прийом дітей до закладу:
  • Під час ранкового прийому на входах на територію закладу проводити температурний скринінг усім особам, які потрапляють на територію закладу освіти;
  • Допускати на територію закладу дорослих осіб за наявності респіратора або захисної маски так, щоб були покриті ніс та рот;
  • Не допустити потрапляння на територію закладу осіб, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань;
  • За несприятливих погодних умов організувати ранкове приймання та повернення дітей додому на входах до приміщення (з дотриманням усіх протиепідемічних заходів);
  • Здійснювати прийом дітей у заклад дошкільної освіти з обов’язковим проведенням термометрії та візуального огляду усіх дітей, а дітей, які перехворіли на СОVID-19 або інші інфекційні захворювання, – за наявності довідки від лікаря;
  • Організувати ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу вихователем (за потреби – з помічником вихователя) групи, або відповідальною особою за прийом дітей на території закладу за межами його будівлі;
  • На вході в приміщення закладу, інших місцях організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів у недоступному для дітей місці.
 • Організувати проведення поточного температурного скринінгу дітей:

кожні 4години із занесенням показників у відповідний журнал ;

 • На період карантину заборонити:
  • Використання багаторазових (тканинних) рушників;
  • Використання м’яких (м’яконабивних) іграшок;
  • Використання килимів з довгим ворсом;
  • Перебування у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщень;
  • Проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • Проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно);
 • Терміново інформувати департамент освіти про випадки інфекційних захворювань або підозру на інфекційне захворювання в закладі освіти.
 • Здійснювати контроль за дотриманням правил епідемічної безпеки в закладі освіти, використанням працівниками засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.

Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує:

 1. Управління в закладі освіти в умовах напруженої епідситуації;
 2. Проведення опитування серед батьків щодо відвідування їхньою дитиною закладу дошкільної освіти в період карантину;
 3. Дотримання групової ізоляції на території та у будівлі;
 4. Формування груп відповідно до списку дітей;обмеження кількості дітей в групах, виходячи з можливостей забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням, орієнтуючись на нормативну наповнюваність груп (Закон України «Про дошкільну освіту»);
 5. Чітке визначення годин ранкового прийому (рекомендовано з 07.30 до 08.30) та повернення дітей додому (рекомендовано з 17.00 до 18.00) з доведенням даної інформації до батьків (осіб, які їх замінюють) та  забезпечивши наявність таблички з відповідною інформацією на входах на територію закладу;
 6. Використання усіх наявних у приміщенні закладу освіти входів та виходів з метою унеможливлення скупчення учасників освітнього процесу під час входу та виходу з приміщення;
 7. Безперебійне водопостачання закладу та контроль за якістю та безпекою питної води;
 8. Утримування вентиляційних каналів у приміщеннях закладу в функціонуючому стані;
 9. Забезпечення працівників п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів;
 10. Наявність у закладі достатньої кількості рідкого мила та паперових рушників;
 11.  Мінімальне (чітко регламентоване) пересування учасників освітнього процесу по закладу освіти;
 12. Дистанційну форму роботи з батьками;
 13.  Неможливість проникнення на територію закладу сторонніх осіб;
 14. За епідемічними показаннями проведення дезінсекції та дератизації;
 15. Відвідування закладу освіти будь-якою особою виключно після огляду та дозволу медичного працівника закладу та з відповідним записом у спеціально заведенному Журналі відвідувачів закладу за наявності респіратора або захисної маски, так, щоб були покриті ніс та рот;
 16. Проведення робочих нарад із працівниками закладу на свіжому повітрі дотримуючись соціальної дистанції;
 17.  Інформування щодо встановлених обмежень в закладі освіти при вході до закладу на офіційних сторінках в мережі Інтернет, соціальних мережах;
 18. Організувати збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами;
 19. Контроль за використання засобів індивідуальногозахисту та дезінфікуючих засобів працівниками.

Працівник закладу освіти зобов’язаний:

 1. Регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування, у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з предметами, які можуть забруднити (контамінувати) руки;
 2. Утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманку, ломоту в тілі тощо;
 3. Самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Медичний працівник закладу освіти:

Зобов’язаний:

 1. Налагодити тісний контакт з спеціалістами закладу охорони здоров’я;
 2. Проводити щоденний огляд дітей

Забезпечує:

 1. Проведення навчання працівників правил використання засобів індивідуального захисту;
 2. Виконання п.14, 15, 19, 21 Санітарного регламенту щодо наявності, маркування, умов зберігання та використання за призначенням санітарного та спеціального одягу, інвентарю для прибирання, мийних і дезінфекційних засобів;
 3. Повну готовність приміщення ізолятора відповідно до вимог утримання в ньому хворого (підозрілого);
 4. В місцях миття рук наявність пам’яток – схем щодо дотримання правил якісного миття рук та гігієнічної обробки рук персоналу;
 5. Ведення Журналу відвідувачів закладу освіти, у якому зазначати ПІБ особи, дату, ціль перебування, результати візуальної наявності ознак інфекційних захворювань, результати температурного скринінгу, час та місце перебування в закладі, коло контактних осіб (під особистий підпис медичного працівника закладу) ;
 6. Фіксування кожного випадку погіршення стану здоров’я дітей та працівників закладу.

Контролює:

 1. Дотримання правил використання засобів індивідуального захисту;
 2. Приготування дезінфікуючих розчинів у спеціально промаркованих ємностях з дотриманням Регламенту використання деззасобів;
 3. Вихід, безпеку і  якість  страв  (бракераж  готової  продукції), дотриманням технології їх приготування, санітарним станом харчоблоку, дотримання   правил   особистої   гігієни   персоналом,  наявність гнійничкових   захворювань  і  гострих  респіраторних  інфекцій  у працівників  харчоблоку з відповідною фіксацією в журналі здоров’я працівників харчоблоку;
 4. Умови, строки зберігання продуктів харчування та їх реалізації;
 5. Збирання у спеціально промаркованих ємностях, які  наповнюються  не більше  ніж  на  2/3  об’єму харчових відходів, що лишаються після приготування їжі на харчоблоці,  недоїдків  після  харчування  дітей у групах, обробку ємностей наприкінці після кожного  випорожнення та наприкінці дня 2%  розчином кальцинованої соди;
 6. Змінне взуття працівників закладу (закрите, піддається миттю та обробці);
 7. Наявність довідки про стан здоров’я дитини, яка була відсутня у зв’язку з перенесеним інфекційним захворюванням (інформація про інфекційні захворювання надходить від відповідних служб та вноситься у форму (ф.058/о) «Екстренне повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» та у форму (ф.060/о) «Журнал обліку інфекційних захворювань»;
 8. Дотримання протиепідемічних заходів працівниками закладу.

Вихователь закладу освіти забезпечує:

 1. Процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно або одночасно перебувають за одним столом;
 2. Належний догляд за чистотою та безпекою кімнатних рослин;
 3. Зберігання дидактичних матеріалів та посібників у максимально закритих шафах;
 4. Відсутність у приміщеннях, де перебувають діти, предметів, які не піддаються обробці та дезінфекції;
 5. За відповідних температурних умов денний сон дітей при відкритих вікнах, фрамугах, кватирках за відсутності протягів;
 6. Контроль за індивідуальним використанням дітьми одягу та речей.

Зобов’язаний:

 1. Інформувати медичного працівника, батьків та адміністрацію закладу в разі підвищення температури тіла дитини понад 37,2°С або ознаки респіраторних захворювань із подальшою ізоляцією дитини, не допускаючи тривожних відчуттів у дитини та враховуючи її психологічний стан;
 2. Дотримуватимсь всіх протиепідемічних заходів, спрямованих на захист дітей (термометрія, навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету, кашлю тощо) проводити в ігровій формі та за особистим прикладом.

Забезпечує:

 1. Проведення додаткових ігор та вправ, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;
 2. Надання пріоритету активностям, що проводяться на відкритому повітрі;
 3. Переформатування розміщення в кімнаті для занять таким чином, щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання;
 4. Обмеження занять та ігор, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;
 5. Обмеження занять та ігор, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю;
 6. Дотримання оптимального часу перебування дітей на відкритому повітрі 3,5-4 години на день з достатньою руховою активністю;
 7. Обробку іграшок дезінфекційними засобами, дозволеними до застосування в навчальних закладах в установленому законодавством порядку, полоскання під проточною водою та сушіння на відкритому повітрі або на столах, зберігання промаркованих ємностей та щіток для миття іграшок у групових осередках;
 8. Ведення щоденного моніторингу причин відсутності дітей у закладі освіти.

Помічник вихователя, прибиральник службових приміщень :

Забезпечує:

 1. Щоденну дезінфекцію поверхонь. А саме: меблів, обладнання, опалювальних приладів, підвіконь, стін, дверних ручок, поручнів з окремих ємностей; підлоги приміщень групових осередків 1 раз наприкінці кожного дня, а в туалетних – 2 рази на день із застосуванням дозволених до використання дезінфекційних засобів, злиття води після прибирання в унітаз із наступною дезінфекцією останнього;
 2. Щоденне миття сидінь унітазів теплою мильною водою з очищенням від сечокислих солей;
 3. Миття підлоги в туалетних кімнатах груп раннього віку після кожного висаджування дітей на горщики;
 4. В умовах напруженої епідситуації дезінфекція горщиків в туалетних кімнатах груп раннього віку щоразу після використання з подальшим миттям під проточною водою;
 5. Провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям, почергове провітрювання кімнат протягом дня та під час прибирання (за умови відсутності дітей в приміщенні, що провітрюється);
 6. Виконання вимог щодо маркування, використання, зберігання санітарного та спецодягу, а в умовах напруженої епідситуації – щоденну їх заміну після використання;
 7. Виконання вимог маркування та зберігання інвентарю для прибирання, мийних та деззасобів у недоступному для дітей місці;
 8. Недоступність контейнерів (урн) для використаних засобів індивідуального захисту для дітей;
 9. Доставку їжі у групу в чистому санітарному одязі, в гумових рукавичках, лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях;
 10. Виконання вимог заміни дитячої постільної білизни згідно із затвердженим графіком заміни;
 11.  Миття посуду та інвентарю з дотриманням правил обробки;
 12.  Миття підлоги павільйонів;
 13. Вологу обробку поверхонь ігрового обладнання на ігровому майданчику.
 14. Виконання санітарних вимог щодо наявності, маркування, зберігання та використання серветок для миття.

Працівники харчоблоку забезпечують:

 1. Підтримку постійно діючих процедур, які базуються на основних принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР);
 2. Дотримання вимог організації оптимального питного режиму в закладі освіти;
 3. При прийомі продуктів харчування та продовольчої сировини до закладу освіти мінімізують контакти з постачальниками (визначити окреме місце прийому продуктів харчування та продовольчої сировини, відповідальній  особі,  замінювати  засобів індивідуального захисту, санітарного одягу та обробку приміщення невідкладно після прийняття продуктів харчування та продовольчої сировини);
 4. Доставку продуктів харчування та продовольчої сировини в приміщення харчоблоку перед початком процесу їх обробки, приготування та видачі;
 5. Приймання їжі працівниками харчоблоку закладу в спеціально відведеному приміщенні після закінчення технологічного процесу приготування страв та їх видачі з харчоблоку для харчування дітей;
 6.  Використовування окремого обладнання для сирої та готової продукції;
 7. Миття та дезінфікування столів, ванн, інвентарю після закінчення роботи;
 8. Прожарювання металевого інвентарю після миття в жаровій шафі;
 9. Дотримання графіку видачі їжі з харчоблоку та мінімалізацію скупчень працівників;
 10. Прийом продуктів, які можуть бути поставленими в заклад в індивідуальному пакетуванні,  виключно індивідуально упакованими;
 11. Щоденну заміну санітарного та спецодягу;
 12. Обов’язкову обробку рук дезінфікуючим засобом після роботи з необробленими продуктами або зовнішньою тарою, при зміні технологічної операції, після відвідування туалету.

Двірник закладу освіти та помічники вихователя  2 рази на день, у тому числі вранці за 1-2 години до приходу дітей, у разі забруднення (за умови відсутності дітей на ігрових майданчиках) зокрема і перед вечірньою прогулянкою забезпечують:

 1. Обстеження території на наявність небезпечних для здоров’я дітей предметів;
 2. У разі неможливості термінової ліквідації загрози огородження небезпечних місць та вжиття заходів щодо недопущення до них дітей;
 3. Полив із шланга(2 рази на день);
 4. Вологу обробку поверхонь ігрового обладнання на спортивному майданчику.

Батьки вихованців закладу освіти:

 1. Проводять термометрію та оцінюють стан здоров’я дитини перед виходом із дому;
 2. При наявності ознак захворювання та/або підвищення температури тіла відмовляються від відвідування дитиною закладу освіти та попереджають про зміни в стані здоров’я дитини працівників закладу освіти;
 3. У разі необхідності залишити дитину вдома не через хворобу, інформують напередодні вихователя про відсутність дитини в закладі освіти;
 4. Забезпечують дитині одяг та взуття на випадок дощової погоди для перебування на вулиці за будь-яких погодних умов;
 5. Під час відведення дитини до закладу освіти та повернення дитини із закладу додому батьки мають одягнути засоби індивідуального захисту (респіратор або захисна маска одягнуті так, щоб були покриті ніс та рот);
 6. Під час ранкового прийому дитини до закладу освіти обов’язково інформують вихователя про стан здоров’я дитини та членів сім’ї, з якими дитина мала контакти;
 7. Несуть персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров’я дитини;
 8. Відводячи дитину до закладу дошкільної освіти, що працює в умовах карантину, усвідомлюють, що інфекція СОVID-19 може бути занесеною до закладу дошкільної освіти будь-якою особою (дитиною, її батьками або іншими членами родини, працівником) з безсимптомним (субклінічним) характером перебігу захворювання (не визначається температурним скринінгом та візуальним оглядом);
 9. Надають інформовану згоду на відвідування дитини в умовах напруженої епідситуації . Ненадання інформативної згоди є підставою для недопуску дитини в заклад дошкільної освіти;

 Вихователь – методист закладу освіти

Забезпечує:

 1. Розробку адаптивного графіку прогулянок та занять з метою недопущення змішування груп;
 2. Розробку рекомендацій та систем освітньої роботи з дітьми для кожної вікової групи.
 3. Надання необхідної методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти щодо організації освітнього процесу з дітьми в умовах напруженої епідситуації, надавши перевагу формам роботи максимально на свіжому повітрі: інтегровані заняття, цільові спостереження, прогулянки з словесними дидактичними іграми, логоритмічними заняттями тощо;
 4. Проведення форм методичної роботи на свіжому повітрі з дотриманням правил соціального дистанціювання.

Здійснює контроль:

 1. За використанням педагогами дидактичного матеріалу, який добре піддається обробці (ламінований, пластик тощо);
 2. За організацією дітей мікрогрупами не більше 2-3дітей в групі;
 3. За дотриманням правил безпечного перебування дітей в закладі освіти;

використання приміщень загального користування (музична, спортивна зала) за умови чіткого дотримання графіку роботи з обов’язковим проведенням усіх санітарно-гігієнічних заходів щодо їх прибирання та провітрювання.

                                                                                                                           Додаток 2

План

реагування на надзвичайну ситуацію

( порядок дій при виникненні медико-біологічної

надзвичайної ситуації)

по ДНЗ 329 «Кобзарик»

І. При загрозі надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

—      забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики і попереджень інфекційних захворювань;

—      посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах;

—      забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження;

—      щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на побутові об’єкти;

посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників;

ІІ.  При виникненні надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

—      забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики і попереджень інфекційних захворювань;

—      посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах та станом здоров’я працівників з метою активного виявлення хворих;

—      у разі захворювання  працівника ізолювати його та організувати обстеження фахівцями міського  лікувально-профілактичного закладу;

—      забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження;

—      організувати лабораторний контроль якості продуктів   харчування та питної води;

—      щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на побутові об’єкти;

—      посилити контроль за регулярним профілактичним        обстеженням працівників

щоденно доповідати начальнику міського управління (районного відділу) освіти  та міський відділ з питань НС  про захворюваність та стан справ у яслах-садку.

                                                                     Додаток 3

Оперативні дії у разі виявлення

у навчальному закладі дитини з ознаками хвороби1.

 1. Вихователь інформує керівника закладу та медичного працівника навчального закладу.
 2. Медичний працівник відводить дитину до ізолятора та, у разі потреби, викликає швидку медичну допомогу.
 3. Черговий адміністратор закладу інформує батьків та департамент освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби; обмежує вхід до приміщень, де перебувала дитина з ознаками хвороби.
 4. Вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби.
 5. Батьки забирають дітей групи, де було виявлено дитину з ознаками хвороби, для самоізоляції до отримання результатів лабораторних досліджень.
 6. Медичний працівник повідомляє заступника з господарської частини  про приміщення, де необхідно здійснити дезінфекцію.
 7. Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщення.
 8. Якщо тест не підтверджує COVID -19 – діти повертаються  до закладу освіти. Якщо тест підтверджує COVID -19- діти всього закладу освіти знаходяться на 2-тижневому  дистанційному  навчанні.

Реалізація проєкту«Якісне освітлення запорука здорового зору дітей»

Завершуються ремонтні роботи по монтажу теплої підлоги:

The gallery was not found! The gallery was not found!

В ДНЗ № 29 “Кобзарик” тривають роботи за програмою НЕФКО:

– заміна та встановлення системи опалення;

– завершуються роботи  по утепленню та оздобленню фасаду;

– завершено утеплення горища.

Утеплення фасаду закладу:

Встановлення рекуператорів (система провітрювання) в групах, музичному та спортивному залах:

Заміна дверей в кабінеті логопеда:

Замінна балконних дверей в групових приміщеннях першого поверху (6 дверей):

Часткова заміна вікон в приміщеннях закладу (групи, кабінети)

Заміна вхідних дверей у приміщеннях закладу та харчоблоку:

Заміна вхідних дверей в групи № 3, 9,1, 11:

Заміна віконечок цокольного приміщення:

Заміна дверей в підвальних приміщеннях (3 шт):

Заміна витяжки в приміщеннях санвузлів груп.

Все, що потрібно знати діткам про коронавірус!

Логічні завдання для наших малят.

Логічні завдання для наших дошкільнят!

Рекомендації та застереження з розміщення та догляду за пацієнтом з COVID-19 в домашніх умовах

1. Розмістіть пацієнта у добре провітрюваному приміщенні.
2. Обмежте кількість доглядачів пацієнта, в ідеалі призначте одну людину не з категорії ризику. Відвідування забороняються.
3. Члени домогосподарств повинні перебувати в іншій кімнаті або, якщо це неможливо, підтримувати відстань не менше 1 м від хворої людини (наприклад, спати в окремому ліжку). Винятком може вважатися мати, що годує грудьми: враховуючи переваги грудного вигодовування та незначну роль грудного молока в передачі інших респіраторних вірусів, мати може продовжувати годувати грудьми, водночас мати повинна носити медичну маску, коли вона знаходиться поруч з дитиною, і дотримуватися ретельної гігієни рук перед тісним контактом з дитиною, їй потрібно також застосувати інші гігієнічні заходи, описані в цьому документі.
4. Обмежте рух пацієнта та мінімізуйте загальний простір. Переконайтесь, що загальні приміщення (наприклад, кухня, ванна кімната) добре провітрюються (наприклад, тримайте вікна відкритими).
5. Доглядач повинен носити медичну маску, що щільно прилягає до обличчя, коли знаходиться в одній кімнаті з хворою людиною. Під час використання маски її не слід чіпати. Якщо маска намокне або забрудниться виділеннями, її потрібно негайно змінити. Застосовуйте одноразові маски та виконайте гігієнічну обробку рук після зняття маски.
6. Проводьте гігієнічну обробку рук після будь-яких контактів із хворим або їх найближчим оточенням. Гігієну рук також слід застосовувати до і після приготування їжі, перед їжею, після туалету та кожного разу, коли руки виглядають брудними. Якщо на руках відсутнє помітне забруднення, можна застосовувати витирання рук засобом на основі спирту. Застосовуйте гігієну рук, використовуючи мило та воду, коли руки помітно забруднені. Вирішіть проблеми безпеки (наприклад, випадковий прийом всередину та можливість пожежі) перед тим, як рекомендувати засоби для обробки рук на основі алкоголю для побутового використання.
7. Під час використання мила та води бажано використовувати одноразові паперові рушники для рук. Якщо немає, використовуйте окремі рушники з тканини та замініть їх, коли вони стануть вологими.
8. Обов’язково дотримуйтесь гігієни дихання як доглядачів, так і особливо хворих. Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання за допомогою медичних масок, тканинних масок, тканин або згинання ліктя з подальшою гігієнічною обробкою рук.
9. Відмовтеся від багаторазового використання матеріалів для гігієни рота або носа або відповідним чином очищуйте їх після використання (наприклад, прання хусток, використовуючи звичайне мило або миючий засіб та воду).
10. Уникайте прямого контакту з біологічними рідинами організму, зокрема пероральними або дихальними виділеннями та випорожненнями пацієнта. Використовуйте одноразові рукавички для надання догляду за ротовою порожниною або диханням та при поводженні з випорожненнями, сечею та відходами. Виконуйте гігієнічну обробку рук до і після зняття рукавичок.
11. Рукавички, тканини, маски та інші відходи хворих осіб або доглядальників за хворими, слід розміщувати в окремому контейнері в приміщенні, де знаходиться хвора людина, до вивезення цих відходів.
12. Уникайте інших видів можливого потрапляння виділень хворих або забруднених предметів у безпосереднє оточення здорових (наприклад, уникайте обміну зубними щітками, цигарками, спільного використання посуду, напоїв, рушників, мочалок або постільної білизни). Посуд після використання слід мити з милом або миючим засобом та водою та використовувати повторно, а не викидати.
13. Щодня чистіть та дезінфікуйте поверхні, такі як тумбочки, покривала та інші меблі для спальні звичайним побутовим дезінфікуючим засобом.
14. Очищайте та дезінфікуйте поверхні ванної та туалету принаймні один раз на день звичайними побутовими дезінфікуючими засобами.
15. Прати одяг, постільну білизну, рушники для ванни та рук тощо хворих людей, використовуючи звичайне мило та воду для прання чи машинне прання при температурі 60–90°C загальним побутовим миючим засобом, та ретельно висушіть. Помістіть забруднену білизну в мішок для білизни. Не струшуйте забруднену білизну та уникайте прямого контакту шкіри та одягу із забрудненими матеріалами.
16. Використовуйте одноразові рукавички та захисний одяг (наприклад, пластикові фартухи) при чищенні та обробці поверхонь, одягу чи білизни, забруднених біологічними рідинами хворого для тіла. Дотримуйтесь гігієни рук до і після зняття рукавичок.
17. Особи з симптомами хвороби повинні залишатися вдома до тих пір, поки не буде доведено відсутність хвороби на підставі клінічних та / або лабораторних результатів (два негативних RT-ПЛР-тести з інтервалом не менше 24 годин).
18. Усі члени домогосподарства вважаються контактними, а їх стан  здоров’я слід контролювати.
19. Якщо у члена домогосподарства виникають симптоми гострої респіраторної інфекції, включаючи лихоманку, кашель, біль у горлі та утруднене дихання, дотримуйтесь Стандарту 1. 

Правила миття рук

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ ПРОЕКТУ

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ________________________ НОМІНАЦІЯ КОНКУРСУ ____________________________
Назва проекту «Якісне освітлення – запорука здорового зору дітей»
Загальний бюджет проекту (грн.) 35800 гривень
Очікуваний обсяг коштів з боку міської ради (грн.) 25 000 гривень
Обсяг співфінансування учасника конкурсу (грн.) 10 800 гривень
Рік здачі в експлуатацію будинку   та рік заснування організації 1991 р. 2015 р.
Кількість поверхів будинку 2
Інформація про участь у конкурсі в попередні роки Реалізовано проекти: Облаштування арт-майданчика”Сім казок за мотивами творів І. Я. Франка” 2016 р. “Дитячий клуб позитивних емоцій та вражень” 2018 р. ” Якісне медичне обслуговування – запорука здоров’я дітей ” 2019р.
Адреса учасника конкурсу 76005, м. Івано-Франківськ,  вул. Гвардійська 4
Телефон, факс, E-mail 52-34-61, kobzaryk29@gmail.com
Прізвище, ім’я, по батькові керівника  учасника (організації чи об`єднання) Афанасенко Лідія Романівна
Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту (особи яка займатиметься проектом) Дорожівська Ірина Володимирівна
Адреса для листування з керівником проекту 76005, м. Івано-Франківськ,  вул. Гвардійська 4
Контактні телефони керівника проекту, факс, E-mail 52-34-61, kobzaryk29@gmail.com

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

         Назва проекту: «Якісне освітлення – запорука здорового зору дітей»  
         Актуальність проекту:          Одним із найважливіших складових у розвивальному середовищі є правильне освітлення групових приміщень. Адже від якісного освітлення залежить настрій, психоемоційний стан дитини. Також, достатній рівень освітленості і ергономічне розташування освітлювальних приладів дозволяють дитині зберегти зір. Для цього і  потрібно як природне освітлення, так і штучне.       Дитяча кімната повинна забезпечувати   освітлення, аби вранці малюки охоче працювали на  заняттях та гралися.  адже це – запорука хорошого зору дитини. А правильний підхід до вибору освітлення дозволить створити відмінний бадьорий настрій на цілий день, прекрасне самопочуття і заряд позитивними емоціями.  Отже, правильне влаштування та обладнання освітленості приміщень дошкільних навчальних закладів у відповідності до чинних санітарно-гігієнічних норм, у поєднанні з профілактичними заходами є однією з важливих умов із збереження нормального функціонування органу зору ще з ранніх дошкільних років у дітей.                            

        Перелік основних заходів проекту:

 • складання проекту;
 • подача заявки на участь в конкурсі;
 • проведення моніторингу пропозицій від можливих підрядчиків у розрізі; оптимального співвідношення “Ціна – якість”;
 • виготовлення проектно-кошторисної документації для створення проекту “Якісне освітлення – запорука здорового зору дітей”;
 • контроль за виконанням робіт по проекту;
 • підготовка звіту по реалізації проекту.
           Цільові групи проекту: Учасники освітнього процесу  
            Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту: 35800: 25000- кошти міського бюджету, 10 800 – кошти Благодійної організації Благодійний Фонди “Кобзарик -родина”  
            Організації-партнери, співвиконавці проекту:   ТЗоВ ” Електросервіс”   Івасишин В.С.  

ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

  Опис проблеми (питання), на розв’язання якої спрямовано проект:   Досвід роботи з дітьми дошкільного віку  показує. що освітлення відіграє неабияку роль у життєдіяльності дошкільників. Адже недостатнє та нераціональне освітлення веде до стомлення очей, розладу центральної нервової системи, зниженню розумової та фізичної працездатності.  При недостатній чи швидко змінюваній освітленості органам зору необхідно пристосовуватися, що можливо завдяки властивостям очей – акомодації. Однак, здатність очей пристосовуватись до бачення предметів, що знаходяться від нього на різних відстанях  може призвести до зміни форми очного яблука, тому освітлення повинно бути не тільки достатнім, а рівномірним.     Освітлення впливає на розвиток та здоров’я дошкільників, близько 90% інформації сприймається дітьми через зоровий канал, тому правильне раціональне освітлення має важливе значення для виконання всіх видів робіт під час освітнього процесу.  Світло є не тільки важливою умовою роботи зорового аналізатора, але й біологічним фактором розвитку дитячого організму в цілому. Недостатня освітленість знижують рівень збудженості центральної нервової системи і природну активність усіх життєвих процесів. Саме тому основною вимогою для освітлення дошкільних закладів завжди залишається надходження на робочі місця дітей достатньої кількості світла.     Таким чином, правильна освітленість приміщень допомагатиме кращому сприйняттю дітьми візуальної інформації. Світлі приміщення підвищують готовність вчитись, активність і мотивацію.                              
Мета та завдання проекту:   Облаштувати  12 приміщень закладу новою системою освітлення.Підвести рівень освітленості до нормативних показників відповідно до Санітарного регламенту.Покращити навчальні умови, створити атмосферу, що приносить радість від навчання, мотивує дітей та вихователів.Створити світлу  та теплу атмосферу у групах.Облаштувати комфортні умови для всебічного розвитку дітейВстановити в усіх групових приміщеннях закладу  світлодіодні світильники.      
  Опис заходів проекту (виконання завдань) ЕТАП І. Підготовчий. Діяльність 1.1. Проведення моніторингу пропозицій від можливих підрядчиків у розрізі оптимального співвідношення « ціна-якість» 1.2. Складання проекту 1.3. Подача заявки на участь в конкурсі 1.4. Виготовлення проектно-кошторисної документації для проекту: «Якісне освітлення – запорука здорового зору дітей» ЕТАП ІІ. Базовий.  Діяльність 2.1. Укладання договору з підрядником 2.2. Виконання робіт по облаштуванню групових приміщень ЕТАП ІІІ. Підсумковий.  Діяльність 3.1. Контроль за виконанням робіт по проекту 3.2. Підготовка звіту по реалізації проекту                            
  Яким чином проект базуватиметься на попередніх досягненнях, проектах чи заходах:          Проект Благодійної організації Благодійний фонд “Кобзарик –Родина” Результатом співпраці ДНЗ № 29 “Кобзарик” з “Фондом Відродження Прикарпаття” став розпис стін в коридорах ДНЗ у 2015 році.       Облаштування арт-майданчику “Сім казок” за торами І. Я. Франка в 2016 році виграв в міському конкурсі проектів місцевого самоврядування. Підсумком цього проекту став арт-мурал стіни на території ДНЗ.      Проект “Дитячий клуб позитивних емоцій та вражень”  в 2018 році, підсумком якого створено комфортні умови для психологічного розвантаження дітей та дорослих.      Проект ” Якісне медичне обслуговування – запорука здоров’я дітей” у 2019 році, підсумком якого є створені комфортні умови  для надання медичної допомоги дітям у дошкільному закладі.       Для забезпечення повноцінного розвитку дітей, забезпечення емоційного настрою та позитивного мікроклімату в групових приміщеннях закладу буде здійснено заміну світильників на більш потужні та енергозберігаючі. Якісне освітлення групових приміщень виконає не лише естетичну функцію, а також створить комфортне візуальне середовище для дітей, їх росту та розвитку.                                                
  Команда, що буде здійснювати проект за функціями: Афанасенко Л.Р.  – голова БО «БФ «Кобзарик-Родина» – проведення роз’яснювальної роботи серед батьківської громади.Дорожівська І. В. – завідувач ДНЗ №29 «Кобарик» – складання проекту.ТЗоВ “Електросервіс” – директор Івасишин В.С. – виконання монтажних та демонтажних робіт згідно кошторису.                                                                            

ПЛАН-ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПРОЕКТУ

Тривалість заходу (по етапах) Захід Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. грн.
I етап   Міський бюджет Учасник конкурсу Організація-партнер*
Місяць 1: Лютий 2020 Визначення шляхів покращення умов освітлення для всебічного розвитку дитини    
Місяць 2: Березень 2020 Складання проекту, подача заявки на участь в конкурсі, виготовлення проектно-кошторисної документації для заміни освітлення ” Якісне освітлення – запорука здорового зору дітей»    
Місяць 3: Квітень 2020 Конкурс, очікування результатів конкурсу.    
II етап        
Місяць 4: Травень 2020 Укладання договору з підрядником          
Місяць 5: Червень 2020 Висвітлення на власному веб-сайті закладу та у соціальних мережах інформації  про реалізацію проекту”Якісне – освітлення запорука здорового зору дітей”        
Місяць 6: Липень 2020   Реалізація проекту          
ІІІ етап        
Місяць 7: Серпень 2020 Контроль за виконанням робіт по проекту        
Місяць 8: Вересень 2020 Підготовка звіту по реалізації проекту        
The gallery was not found!
 Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 29 «КОБЗАРИК» __________________________________________________________________________  

НАКАЗ

31.08.2020                                                                                          №39

Про введення в дію регламенту роботи

ДНЗ під час адаптивного карантину

    На виконання постанови   Головного санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020р.  з  метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2020-2021 навчальному році,  для здійснення освітнього процесу з  урахуванням необхідності забезпечення належних протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення корона вірусної хвороби(COVID-19)

НАКАЗУЮ:

 1. Створити регламент роботи закладу в умовах адаптивного карантину

Додаток 1.

 • Медичним сестрам старшим КОСТЮК  О.Я., БАСАРАБ А.В.:
  • Проводити  температурний  скринінг  усіх  учасників освітнього процесу;                                                                  Постійно
 • Здійснювати щоденний контроль за виконанням протиепідемічних заходів ;

                                                                           Постійно

 • Проводити роз’яснювальну роботу з персоналом  закладу щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування і виявлення симптомів коронавірусної хвороби(COVID-19);

                                                                           Постійно

 • Розробити алгоритм дій  на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на корона вірусну хворобу(COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти (Додаток 2, Додаток 3);

До 01.09.2020р.

 • Не допускати до роботи персонал, визначений таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

Постійно

 • Провести інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної  інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;

До 04.09.2020р.

 • У разі виявлення співробітників з підвищеною температурною тіла понад 37,2 ͦ С або із ознаками гострого респіраторного захворювання, такого співробітника не допускати до роботи  та рекомендувати звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря.

Постійно

 • Заступнику завідувача з господарської частини РУДНИЦЬКІЙ О.В.:
  • Організувати  централізований збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та поліетиленовими пакетами, з подальшою утилізацією .

                                                                           Постійно

 • Провести  навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням цих вимог.

                                                                                    До 04.09.2020р.

 • Слідкувати за  дотриманням працівниками правил особистої гігієни (рукомийники, мило рідке, паперові рушники (або електросушарки для рук), антисептичні засоби для обробки рук тощо);

                                                                           Постійно

 •  Обладнати медичний кабінет закладу необхідними засобами та обладнанням (безконтактними термометрами, дезінфекційними, в тому числі антисептичними засобами для обробки рук, засобами особистої гігієни та індивідуального захисту);

До 01.09.2020р.

 • Вихователю-методисту ІЛЬЇНІЙ Н.Р.:
  • Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих приміщеннях (окрім заходів, необхідних для забезпечення функціонування закладів освіти – проведення педагогічних рад тощо);

                                                                        На час адаптивного карантину

 • Розмістити інформацію  (плакати/банери) про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету кашлю.

                                                                           До 15.09.2020р.

 • У розкладі занять необхідно передбачити можливість визначення різного часу початку та закінчення занять  для різних груп.

До 04.09.2020р.

 • На час адаптивного карантину адаптовувати графік занять  до відповідного рівня епідемічної небезпеки.

                                                                               Постійно

 • Працівникам харчоблоку :
  • Використовувати засоби індивідуального захисту із розрахунку захисна маска на 3 години роботи, одноразові рукавички. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.

Постійно

 • Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок) перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

Постійно

 • Працівники харчоблоку, які видають страви,  повинні використовувати засоби індивідуального захисту: захисні маски або респіратори, захисні окуляри  або захисні щитки, одноразові рукавички.

                                                                           Постійно

 • Педагогічному персоналу:
  • В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачам освіти одягають маску, тимчасово ізолюють в спеціально відведеному приміщенні закладу, інформують батьків (інших законних представників) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я.

Постійно

 • Максимально  забезпечити проведення занять на відкритому повітрі.

Постійно

 • Дотримуватись оптимального часу перебування дітей на відкритому повітрі 3,5-4 години на день з достатньою руховою активністю;

Постійно

 • Обмежити  заняття  та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю.

Постійно

 • Технічному персоналу:
  • Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

Постійно

 • Після проведення занять у кінці робочого дня необхідно провести очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил тощо).

Постійно

 • Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин. При провітрюванні слід забезпечити безпеку .

Постійно

 • При організації харчування необхідно забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не більше 4-х осіб.

Постійно

 • Усім працівникам закладу:
  • Використовувати  засоби  індивідуального захисту (респіратор, захисний щиток або маску, в тому числі виготовлені самостійно) та заходити в приміщення закладу після проведення термометрії безконтактним термометром.

Постійно

 • При появі підвищеної температури тіла понад 37,2 °C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома,  повідомляти керівника та не виходити на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

Постійно

 • Використовувати засоби  індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи. Засоби індивідуального захисту мають бути в наявності із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну – безпосередньо на робочому місці працівника.

Постійно

 •  Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

Постійно

 • Вхід до приміщень закладу дозволяється при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим.

Постійно

 • Заборонити пересування  працівників в  інші групові, коридорні приміщення та кабінети.

Постійно

    Завідувач ДНЗ                                                                   І.В.Дорожівська

Додаток1

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

дошкільного навчального закладу № 29 «Кобзарик»

в умовах адаптивного карантину

І. Загальні положення

Цей регламент (визначає протиепідемічні вимоги до закладів дошкільної освіти, виконання яких спрямоване на запобігання ускладнення епідемічної ситуації та гарантування безпечного перебування усіх учасників освітнього процесу в закладі дошкільної освіти, який функціонує в умовах напруженої епідситуації.

Документ розроблений на підставі чинних законодавчих та нормативних актів:

Наказу МОЗ України від 24 березня 2016 року № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»;

Наказу МОЗ, МОН України від 17 квітня №2006 року «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» з урахуванням практичного досвіду роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину, постанови   Головного санітарного лікаря України № 50 від 22.08.2020р.

Керівник закладу дошкільної освіти є відповідальним за дотримання вимог цього Регламенту.

         ІІ. Протиепідемічні вимоги до створення безпечних умов перебування дітей та працівників у закладі дошкільної освіти

         1. Керівник закладу дошкільної освіти зобов’язаний:

Здійснити оцінку ризиків щодо спроможності закладу освіти забезпечити належне виконання заходів, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОVID-19).

Наказом по закладу освіти:

 1. Організувати та забезпечити проведення усіх необхідних протиепідемічних заходів;
 2. Розподілити обов’язки та призначити відповідальних осіб;
 3. Затвердити графіки проведення протиепідемічних заходів
 4. Організувати роботу з персоналом:
  1. Забезпечити дотримання маскового режиму працівниками закладу;

перед початком зміни проводити температурний скринінг усім працівникам закладу дошкільної освіти;

 • Не допускати працівників, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань до виконання обов’язків;
  • Контролювати наявність у працівників змінного взуття, що підлягає обробці та дезінфекції.
 • Організувати прийом дітей до закладу:
  • Під час ранкового прийому на входах на територію закладу проводити температурний скринінг усім особам, які потрапляють на територію закладу освіти;
  • Допускати на територію закладу дорослих осіб за наявності респіратора або захисної маски так, щоб були покриті ніс та рот;
  • Не допустити потрапляння на територію закладу осіб, у яких виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань;
  • За несприятливих погодних умов організувати ранкове приймання та повернення дітей додому на входах до приміщення (з дотриманням усіх протиепідемічних заходів);
  • Здійснювати прийом дітей у заклад дошкільної освіти з обов’язковим проведенням термометрії та візуального огляду усіх дітей, а дітей, які перехворіли на СОVID-19 або інші інфекційні захворювання, – за наявності довідки від лікаря;
  • Організувати ранкове приймання дитини до дошкільного навчального закладу вихователем (за потреби – з помічником вихователя) групи, або відповідальною особою за прийом дітей на території закладу за межами його будівлі;
  • На вході в приміщення закладу, інших місцях організувати місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70% для етилових спиртів у недоступному для дітей місці.
 • Організувати проведення поточного температурного скринінгу дітей:

кожні 4години із занесенням показників у відповідний журнал ;

 • На період карантину заборонити:
  • Використання багаторазових (тканинних) рушників;
  • Використання м’яких (м’яконабивних) іграшок;
  • Використання килимів з довгим ворсом;
  • Перебування у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщень;
  • Проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей більш ніж однієї групи та за присутності глядачів (відвідувачів);
  • Проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно);
 • Терміново інформувати департамент освіти про випадки інфекційних захворювань або підозру на інфекційне захворювання в закладі освіти.
 • Здійснювати контроль за дотриманням правил епідемічної безпеки в закладі освіти, використанням працівниками засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.

Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує:

 1. Управління в закладі освіти в умовах напруженої епідситуації;
 2. Проведення опитування серед батьків щодо відвідування їхньою дитиною закладу дошкільної освіти в період карантину;
 3. Дотримання групової ізоляції на території та у будівлі;
 4. Формування груп відповідно до списку дітей;обмеження кількості дітей в групах, виходячи з можливостей забезпечення належних протиепідемічних умов та контролю над їх дотриманням, орієнтуючись на нормативну наповнюваність груп (Закон України «Про дошкільну освіту»);
 5. Чітке визначення годин ранкового прийому (рекомендовано з 07.30 до 08.30) та повернення дітей додому (рекомендовано з 17.00 до 18.00) з доведенням даної інформації до батьків (осіб, які їх замінюють) та  забезпечивши наявність таблички з відповідною інформацією на входах на територію закладу;
 6. Використання усіх наявних у приміщенні закладу освіти входів та виходів з метою унеможливлення скупчення учасників освітнього процесу під час входу та виходу з приміщення;
 7. Безперебійне водопостачання закладу та контроль за якістю та безпекою питної води;
 8. Утримування вентиляційних каналів у приміщеннях закладу в функціонуючому стані;
 9. Забезпечення працівників п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів;
 10. Наявність у закладі достатньої кількості рідкого мила та паперових рушників;
 11.  Мінімальне (чітко регламентоване) пересування учасників освітнього процесу по закладу освіти;
 12. Дистанційну форму роботи з батьками;
 13.  Неможливість проникнення на територію закладу сторонніх осіб;
 14. За епідемічними показаннями проведення дезінсекції та дератизації;
 15. Відвідування закладу освіти будь-якою особою виключно після огляду та дозволу медичного працівника закладу та з відповідним записом у спеціально заведенному Журналі відвідувачів закладу за наявності респіратора або захисної маски, так, щоб були покриті ніс та рот;
 16. Проведення робочих нарад із працівниками закладу на свіжому повітрі дотримуючись соціальної дистанції;
 17.  Інформування щодо встановлених обмежень в закладі освіти при вході до закладу на офіційних сторінках в мережі Інтернет, соціальних мережах;
 18. Організувати збір використаних ЗІЗ, паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами;
 19. Контроль за використання засобів індивідуальногозахисту та дезінфікуючих засобів працівниками.

Працівник закладу освіти зобов’язаний:

 1. Регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування, у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з предметами, які можуть забруднити (контамінувати) руки;
 2. Утримуватись від контактів з особами, що мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, лихоманку, ломоту в тілі тощо;
 3. Самоізолюватись у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Медичний працівник закладу освіти:

Зобов’язаний:

 1. Налагодити тісний контакт з спеціалістами закладу охорони здоров’я;
 2. Проводити щоденний огляд дітей

Забезпечує:

 1. Проведення навчання працівників правил використання засобів індивідуального захисту;
 2. Виконання п.14, 15, 19, 21 Санітарного регламенту щодо наявності, маркування, умов зберігання та використання за призначенням санітарного та спеціального одягу, інвентарю для прибирання, мийних і дезінфекційних засобів;
 3. Повну готовність приміщення ізолятора відповідно до вимог утримання в ньому хворого (підозрілого);
 4. В місцях миття рук наявність пам’яток – схем щодо дотримання правил якісного миття рук та гігієнічної обробки рук персоналу;
 5. Ведення Журналу відвідувачів закладу освіти, у якому зазначати ПІБ особи, дату, ціль перебування, результати візуальної наявності ознак інфекційних захворювань, результати температурного скринінгу, час та місце перебування в закладі, коло контактних осіб (під особистий підпис медичного працівника закладу) ;
 6. Фіксування кожного випадку погіршення стану здоров’я дітей та працівників закладу.

Контролює:

 1. Дотримання правил використання засобів індивідуального захисту;
 2. Приготування дезінфікуючих розчинів у спеціально промаркованих ємностях з дотриманням Регламенту використання деззасобів;
 3. Вихід, безпеку і  якість  страв  (бракераж  готової  продукції), дотриманням технології їх приготування, санітарним станом харчоблоку, дотримання   правил   особистої   гігієни   персоналом,  наявність гнійничкових   захворювань  і  гострих  респіраторних  інфекцій  у працівників  харчоблоку з відповідною фіксацією в журналі здоров’я працівників харчоблоку;
 4. Умови, строки зберігання продуктів харчування та їх реалізації;
 5. Збирання у спеціально промаркованих ємностях, які  наповнюються  не більше  ніж  на  2/3  об’єму харчових відходів, що лишаються після приготування їжі на харчоблоці,  недоїдків  після  харчування  дітей у групах, обробку ємностей наприкінці після кожного  випорожнення та наприкінці дня 2%  розчином кальцинованої соди;
 6. Змінне взуття працівників закладу (закрите, піддається миттю та обробці);
 7. Наявність довідки про стан здоров’я дитини, яка була відсутня у зв’язку з перенесеним інфекційним захворюванням (інформація про інфекційні захворювання надходить від відповідних служб та вноситься у форму (ф.058/о) «Екстренне повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» та у форму (ф.060/о) «Журнал обліку інфекційних захворювань»;
 8. Дотримання протиепідемічних заходів працівниками закладу.

Вихователь закладу освіти забезпечує:

 1. Процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно або одночасно перебувають за одним столом;
 2. Належний догляд за чистотою та безпекою кімнатних рослин;
 3. Зберігання дидактичних матеріалів та посібників у максимально закритих шафах;
 4. Відсутність у приміщеннях, де перебувають діти, предметів, які не піддаються обробці та дезінфекції;
 5. За відповідних температурних умов денний сон дітей при відкритих вікнах, фрамугах, кватирках за відсутності протягів;
 6. Контроль за індивідуальним використанням дітьми одягу та речей.

Зобов’язаний:

 1. Інформувати медичного працівника, батьків та адміністрацію закладу в разі підвищення температури тіла дитини понад 37,2°С або ознаки респіраторних захворювань із подальшою ізоляцією дитини, не допускаючи тривожних відчуттів у дитини та враховуючи її психологічний стан;
 2. Дотримуватимсь всіх протиепідемічних заходів, спрямованих на захист дітей (термометрія, навчання обробці рук антисептиком, миття рук, навчання правилам етикету, кашлю тощо) проводити в ігровій формі та за особистим прикладом.

Забезпечує:

 1. Проведення додаткових ігор та вправ, які б доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;
 2. Надання пріоритету активностям, що проводяться на відкритому повітрі;
 3. Переформатування розміщення в кімнаті для занять таким чином, щоб забезпечити максимальне фізичне дистанціювання;
 4. Обмеження занять та ігор, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;
 5. Обмеження занять та ігор, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю;
 6. Дотримання оптимального часу перебування дітей на відкритому повітрі 3,5-4 години на день з достатньою руховою активністю;
 7. Обробку іграшок дезінфекційними засобами, дозволеними до застосування в навчальних закладах в установленому законодавством порядку, полоскання під проточною водою та сушіння на відкритому повітрі або на столах, зберігання промаркованих ємностей та щіток для миття іграшок у групових осередках;
 8. Ведення щоденного моніторингу причин відсутності дітей у закладі освіти.

Помічник вихователя, прибиральник службових приміщень :

Забезпечує:

 1. Щоденну дезінфекцію поверхонь. А саме: меблів, обладнання, опалювальних приладів, підвіконь, стін, дверних ручок, поручнів з окремих ємностей; підлоги приміщень групових осередків 1 раз наприкінці кожного дня, а в туалетних – 2 рази на день із застосуванням дозволених до використання дезінфекційних засобів, злиття води після прибирання в унітаз із наступною дезінфекцією останнього;
 2. Щоденне миття сидінь унітазів теплою мильною водою з очищенням від сечокислих солей;
 3. Миття підлоги в туалетних кімнатах груп раннього віку після кожного висаджування дітей на горщики;
 4. В умовах напруженої епідситуації дезінфекція горщиків в туалетних кімнатах груп раннього віку щоразу після використання з подальшим миттям під проточною водою;
 5. Провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям, почергове провітрювання кімнат протягом дня та під час прибирання (за умови відсутності дітей в приміщенні, що провітрюється);
 6. Виконання вимог щодо маркування, використання, зберігання санітарного та спецодягу, а в умовах напруженої епідситуації – щоденну їх заміну після використання;
 7. Виконання вимог маркування та зберігання інвентарю для прибирання, мийних та деззасобів у недоступному для дітей місці;
 8. Недоступність контейнерів (урн) для використаних засобів індивідуального захисту для дітей;
 9. Доставку їжі у групу в чистому санітарному одязі, в гумових рукавичках, лише у промаркованих, закритих кришками відрах і каструлях;
 10. Виконання вимог заміни дитячої постільної білизни згідно із затвердженим графіком заміни;
 11.  Миття посуду та інвентарю з дотриманням правил обробки;
 12.  Миття підлоги павільйонів;
 13. Вологу обробку поверхонь ігрового обладнання на ігровому майданчику.
 14. Виконання санітарних вимог щодо наявності, маркування, зберігання та використання серветок для миття.

Працівники харчоблоку забезпечують:

 1. Підтримку постійно діючих процедур, які базуються на основних принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР);
 2. Дотримання вимог організації оптимального питного режиму в закладі освіти;
 3. При прийомі продуктів харчування та продовольчої сировини до закладу освіти мінімізують контакти з постачальниками (визначити окреме місце прийому продуктів харчування та продовольчої сировини, відповідальній  особі,  замінювати  засобів індивідуального захисту, санітарного одягу та обробку приміщення невідкладно після прийняття продуктів харчування та продовольчої сировини);
 4. Доставку продуктів харчування та продовольчої сировини в приміщення харчоблоку перед початком процесу їх обробки, приготування та видачі;
 5. Приймання їжі працівниками харчоблоку закладу в спеціально відведеному приміщенні після закінчення технологічного процесу приготування страв та їх видачі з харчоблоку для харчування дітей;
 6.  Використовування окремого обладнання для сирої та готової продукції;
 7. Миття та дезінфікування столів, ванн, інвентарю після закінчення роботи;
 8. Прожарювання металевого інвентарю після миття в жаровій шафі;
 9. Дотримання графіку видачі їжі з харчоблоку та мінімалізацію скупчень працівників;
 10. Прийом продуктів, які можуть бути поставленими в заклад в індивідуальному пакетуванні,  виключно індивідуально упакованими;
 11. Щоденну заміну санітарного та спецодягу;
 12. Обов’язкову обробку рук дезінфікуючим засобом після роботи з необробленими продуктами або зовнішньою тарою, при зміні технологічної операції, після відвідування туалету.

Двірник закладу освіти та помічники вихователя  2 рази на день, у тому числі вранці за 1-2 години до приходу дітей, у разі забруднення (за умови відсутності дітей на ігрових майданчиках) зокрема і перед вечірньою прогулянкою забезпечують:

 1. Обстеження території на наявність небезпечних для здоров’я дітей предметів;
 2. У разі неможливості термінової ліквідації загрози огородження небезпечних місць та вжиття заходів щодо недопущення до них дітей;
 3. Полив із шланга(2 рази на день);
 4. Вологу обробку поверхонь ігрового обладнання на спортивному майданчику.

Батьки вихованців закладу освіти:

 1. Проводять термометрію та оцінюють стан здоров’я дитини перед виходом із дому;
 2. При наявності ознак захворювання та/або підвищення температури тіла відмовляються від відвідування дитиною закладу освіти та попереджають про зміни в стані здоров’я дитини працівників закладу освіти;
 3. У разі необхідності залишити дитину вдома не через хворобу, інформують напередодні вихователя про відсутність дитини в закладі освіти;
 4. Забезпечують дитині одяг та взуття на випадок дощової погоди для перебування на вулиці за будь-яких погодних умов;
 5. Під час відведення дитини до закладу освіти та повернення дитини із закладу додому батьки мають одягнути засоби індивідуального захисту (респіратор або захисна маска одягнуті так, щоб були покриті ніс та рот);
 6. Під час ранкового прийому дитини до закладу освіти обов’язково інформують вихователя про стан здоров’я дитини та членів сім’ї, з якими дитина мала контакти;
 7. Несуть персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров’я дитини;
 8. Відводячи дитину до закладу дошкільної освіти, що працює в умовах карантину, усвідомлюють, що інфекція СОVID-19 може бути занесеною до закладу дошкільної освіти будь-якою особою (дитиною, її батьками або іншими членами родини, працівником) з безсимптомним (субклінічним) характером перебігу захворювання (не визначається температурним скринінгом та візуальним оглядом);
 9. Надають інформовану згоду на відвідування дитини в умовах напруженої епідситуації . Ненадання інформативної згоди є підставою для недопуску дитини в заклад дошкільної освіти;

 Вихователь – методист закладу освіти

Забезпечує:

 1. Розробку адаптивного графіку прогулянок та занять з метою недопущення змішування груп;
 2. Розробку рекомендацій та систем освітньої роботи з дітьми для кожної вікової групи.
 3. Надання необхідної методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти щодо організації освітнього процесу з дітьми в умовах напруженої епідситуації, надавши перевагу формам роботи максимально на свіжому повітрі: інтегровані заняття, цільові спостереження, прогулянки з словесними дидактичними іграми, логоритмічними заняттями тощо;
 4. Проведення форм методичної роботи на свіжому повітрі з дотриманням правил соціального дистанціювання.

Здійснює контроль:

 1. За використанням педагогами дидактичного матеріалу, який добре піддається обробці (ламінований, пластик тощо);
 2. За організацією дітей мікрогрупами не більше 2-3дітей в групі;
 3. За дотриманням правил безпечного перебування дітей в закладі освіти;

використання приміщень загального користування (музична, спортивна зала) за умови чіткого дотримання графіку роботи з обов’язковим проведенням усіх санітарно-гігієнічних заходів щодо їх прибирання та провітрювання.

                                                                                                                           Додаток 2

План

реагування на надзвичайну ситуацію

( порядок дій при виникненні медико-біологічної

надзвичайної ситуації)

по ДНЗ 329 «Кобзарик»

І. При загрозі надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

—      забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики і попереджень інфекційних захворювань;

—      посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах;

—      забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження;

—      щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на побутові об’єкти;

посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників;

ІІ.  При виникненні надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

—      забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров’я щодо профілактики і попереджень інфекційних захворювань;

—      посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах та станом здоров’я працівників з метою активного виявлення хворих;

—      у разі захворювання  працівника ізолювати його та організувати обстеження фахівцями міського  лікувально-профілактичного закладу;

—      забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження;

—      організувати лабораторний контроль якості продуктів   харчування та питної води;

—      щоденно проводити дезінфекцію приміщень, звернути особливу увагу на побутові об’єкти;

—      посилити контроль за регулярним профілактичним        обстеженням працівників

щоденно доповідати начальнику міського управління (районного відділу) освіти  та міський відділ з питань НС  про захворюваність та стан справ у яслах-садку.

                                                                     Додаток 3

Оперативні дії у разі виявлення

у навчальному закладі дитини з ознаками хвороби1.

 1. Вихователь інформує керівника закладу та медичного працівника навчального закладу.
 2. Медичний працівник відводить дитину до ізолятора та, у разі потреби, викликає швидку медичну допомогу.
 3. Черговий адміністратор закладу інформує батьків та департамент освіти про виявлення дитини з ознаками хвороби; обмежує вхід до приміщень, де перебувала дитина з ознаками хвороби.
 4. Вихователь проводить інструктаж з дітьми, які були в контакті з дитиною з ознаками хвороби.
 5. Батьки забирають дітей групи, де було виявлено дитину з ознаками хвороби, для самоізоляції до отримання результатів лабораторних досліджень.
 6. Медичний працівник повідомляє заступника з господарської частини  про приміщення, де необхідно здійснити дезінфекцію.
 7. Технічний працівник проводить дезінфекцію приміщення.
 8. Якщо тест не підтверджує COVID -19 – діти повертаються  до закладу освіти. Якщо тест підтверджує COVID -19- діти всього закладу освіти знаходяться на 2-тижневому  дистанційному  навчанні.
Записатись на співбесіду

×