Дошкільний навчальний заклад №29 "Кобзарик"

м. Івано-Франківськ
(0342) 53-34-61
(097)-160-65-33
                     
kobzaryk29@gmail.com

Вулиця Гвардійська 4

Сторінка керівника

Дорожівська Ірина Володимирівна

Управлінське кредо   “Керувати – значить приводити до успіху…”

.

 

Стаж педагогічної роботи 28 р

Стаж роботи на керівній посаді 19р.
З якого часу у даному дошкільному
навчальному закладі працюєте керівником з 20.03.2000р.
У якому році були на курсах підвищення кваліфікації 2018р.
Нагороди (вказати рік вручення):
– грамоти міського ДОН : 2003р.(колективу), 2004р., 2005р. (колективу), 2006р., 2007р., 2008(колективу), 2011р., 2014р., 2015р.(колективу), 2016р., 2017р., 2017 р. (колективу), 2018р., 2018 (колективу).
– грамоти головного ДОН;
– грамоти міської ради: 2002р., 2007р., 2015р.;
– подяки міської ради : 2002р., 2016р.;
– грамоти ОДА: 2005р.;
– грамоти МОН України;
– значок «Відмінник освіти»;
інші нагороди: подяки міського УОН 2003р., 2006р.,
подячний лист міського УОН 2002р. (колективу),
подяка МОН України комітет з фізичного виховання та
спорту 2005р. (колективу)

Сучасні кардинальні зміни в житті українського суспільства вимагають нового підходу до структури і змісту освіти, її реформування. Держава налаштована перетворити освіту на пріоритетну галузь, покликану примножувати інтелектуальний та науково-технічний потенціал країни. Освіта має відігравати провідну роль у становленні України як європейської держави.
Останнім часом значно зросла свідомість освітян, стала об’єктив¬ною необхідність оновлення принципів гуманізації завдань та цілей дошкільної освіти, оптимізації життя дитини відповідно до демокра¬тичних засад українського суспільства. Все це робить особливо акту¬альною проблему модернізації змісту першої ланки освіти, що є базо¬вою для розвитку особистості майбутнього громадянина Української держави.
Реалізація нових підходів до навчально-виховного процесу у до¬шкільних навчальних закладах та визначення в ньому місця особис¬тості має починатися зі змін в управлінській діяльності. Тому пошук нових моделей управління – відкритих і демократичних – є органічною складовою адміністративної реформи в освіті.
За останні роки законодавчі органи держави прийняли низку нормативно-законодавчих актів з питань діяльності дошкільних навчаль¬них закладів, котрі активізували розвиток системи дошкіль¬ної освіти в Україні.
Діяльність дошкільного навчального закладу враховує основні вимоги Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Базового компоненту дошкільної освіти», Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Варто наголосити, що важливою умовою ефективності роботи з дошкільниками згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» є створення розвивального життєвого простору.

Педагоги дошкільного навчального закладу постійно працюють над удосконаленням і оновленням освітньо-виховного процесу, створюють умови для формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку, збагачення соціального досвіду малюків, розвитку комунікативних здібностей, морально-етичних якостей, забезпечення психофізичної готовності дитини до навчання в школі.
Педагогічні працівники здійснюють освітній процес, який базується на провідних принципах дошкільної освіти: реалізації підходу до дошкільного дитинства як до самоцінного періоду в житті дитини; орієнтації на особистісну взаємодію дитини та дорослих; балансі всіх видів дитячої діяльності; концентрації на психологічному комфорті малюка. Це сучасна парадигма дошкільної освіти.
Сьогодні багато що з минулого досвіду не відповідає потребам сучасного дошкільного закладу, як і суспільства в цілому. Тому для того, щоб освітня галузь продуктивно розвивалась, потрібні нові ідеї, нові технології навчання і виховання, керівництва закладом. Все це вимагає апробації в інноваційній діяльності, яка повинна або довести доцільність і прогресивність висунутої ідеї, або спростувати її. Проте інноваційна діяльність – не мода, її не можна проводити без належного наукового обґрунтування.
Добре організована інноваційна діяльність завжди має характер наукового пошуку, прогностичне спрямування.
На завершення можна сказати, що інновація – це не щось недосяжне, а досить реальна справа, яка природно супроводжує педагогічну діяльність кожної творчої людини. Творити доступно всім, але вимагати від кожного педагога винахідницьких ідей не слід. А от мобілізувати всі наявні творчі ресурси до інноваційної діяльності необхідно, і це мають робити педагоги-практики. Бо головна надія у розв’язанні цього завдання покладається саме на них.
Будь-яка інноваційна діяльність може бути мистецтвом або технологією. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія – на закономірностях науки. З мистецтва все починається, технологією – закінчується, щоб потім все почалося спочатку.

Правила прийому до закладу 

 1. Запис дітей у КДНЗ проводиться у центрі надання адміністративних послуг за адресою: вул. Незалежності, 9, стіл 11.;
 2. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснює завідувач КДНЗ відповідно до черги загальноміського електронного реєстру;
 3. Прийом дітей до КДНЗ відбувається у період комплектації груп протягом червня-серпня календарних днів) та протягом року(14 днів від подолання прохідного барєру)
 4. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно подати такі документи:
 • реєстраційну картку;
 • свідоцтво про народження дитини та її копію;
 • документ, що засвідчує реєстрацію чи місце проживання батьків на території Івано-Франківської міської ради;
 • довідку з місця роботи одного з батьків у місті Івано-Франківську за умови , що жоден з батьків чи офіційних опікунів дитини не зареєстровані за місцем проживання в місті Івано-Франківську;
 • медичну довідку про стан здоровя дитини;
 • довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • довідку, що визначає приналежність до пільгової категорії;
 1. За подоланням прохідного барєру батьки слідкують самостійно на сайті dity.if.ua
  ЗАВІДУВАЧ КОНТРОЛЮЄ:

  – роботу адміністративної групи (вихователя – методиста, завідувача господарства, сестри медичної);

  – виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічного режиму, норм охорони праці відповідно до трудового законодавству;

  – виконання інструктивно-методичних документів вищих організацій, а також осіб, які інспектують;

  – якість знань, умінь і навичок дітей;

  – виконання рішень педагогічної ради;

  – збереження обладнання і посібників;

  – ведення документації вихователями, адміністрацією;

  – організацію та здійснення роботи з батьками;

  – фінансово-господарчу діяльність;

  – роботу вихователів.

Записатись на співбесіду

×